Home > Proje Yönetimi > PMP® Sertifikası

PMP® Sertifikası

PMP® (Project Management Professional®) Sertifikasına Başvuru Koşulları

Eğitim Gereksinimi: 35 ders saatini içeren resmi bir eğitim gerekmektedir.

Deneyim Gereksinimi:

4 yıllık üniversite derecesine sahip olanlar için gerekli iş deneyimi: Süre açısından en az

36 aylık, ve en az 4,500 saatlik deneyim gerekmektedir. Bu deneyim esnasında, projeyi/projeleri sürdürme ve yönlendirme yapmış olmak gerekir. (“leading and directing the project”)

Lise derecesine sahip olanlar için gerekli iş deneyimi: Süre açısından en az 60 aylık, ve en az 7,500 saatlik deneyim gerekmektedir. Bu deneyim esnasında, projeyi/projeleri sürdürme ve yönlendirme yapmış olmak gerekir. (“leading and directing the project”)

Not: Raporlanacak olan deneyimler, sınava başvuru tarihinden sekiz yıl öncesine kadar gidebilir. Daha önceki bir tarihte olmaması gerekir. Raporlanacak olan eğitimler herhangi bir tarihte olabilir.

Gerekli Olan İspatlayıcı Dokümanlar: İlk seferki beyan esnasında, ispat gerekmemektedir. Rastgele bir şekilde bazı başvurular denetime alınır. Eğer başvurunuz denetime alınırsa, şu tipteki dokümanları yollamanız gerekecektir: “Diplomanızın kopyası.” ve “Projenizle ilgili olan yönetmenlerin imzalayacağı formlar.” ve “Proje yönetimiyle ilgili aldığınız kursları (toplam en az 35 saat olmak şartıyla) veren şirketlerin belgeleri.”
PMP® Sertifikası Sürecinin Zamanlaması
İlk Başvuru: PMI®’ın (Project Management Institute®) web sayfasında (www.pmi.org) başvuru yapmaya başladıktan sonra, başvurunuzu tamamlamanız için 90 gün zamanınız vardır.

Başvuruda Eksik Bilgi Olmadığının Teyidi: Online olarak yaptığınız başvuru tamamlandıktan sonra, 5 iş günü zarfında başvurunuzun eksiksiz olduğu PMI® tarafından incelenerek teyit edilir.

Ücretin Ödenmesi: PMI®’dan gelen e-mail mesajından (teyit) sonra, sınavın ücretini ödemeniz gerekir. Alışılmış yöntem kredi kartınızı kullanmanızdır. Ücret ödendikten sonra, PMI®’dan ayrı bir e-mail mesajı gelir. Bu mesaj, şu iki durumdan birisi için sizi yönlendirecektir: “Seçeceğiniz sınav merkezinden randevu alabilmeniz için gerekli prosedür.” veya “Başvurunuzun kura ile denetime alındığına dair yazı.”

Denetim Süreci (eğer başvurunuz denetime alınırsa): Gerekli dokümanları yollamanız gerekir. Denetim sürecini tamamlamak için 90 gün zamanınız olacaktır. PMI® dokümanları 5-7 iş günü zarfında inceler. Denetim başarıyla sonuçlandıktan sonra, sınava girmek için 1 yıl süreniz olacaktır. Bu süre içinde, sınava en fazla 3 kere girebilirsiniz. İkinci ve üçüncü kez sınava girişiniz ücretlidir.

Sınava Girme Hakkı (eğer başvurunuz denetime alınmazsa): Başvurunuz onaylandıktan sonra, sınava girmek için 1 yıl süreniz olacaktır. Bu süre içinde, sınava en fazla 3 kere girebilirsiniz. İkinci ve üçüncü kez sınava girişiniz ücretlidir.

Yabancı Dil Desteği – Türkçe
PMP® sınavı İngilizcedir. Ücretsiz olarak Türkçe dil desteği alma hakkınız vardır. Sınava İngilizce dokümanları kullanarak çalışsanız bile, Türkçe dil desteğine başvurmanız kesinlikle tavsiye edilir. Dil desteğini seçtiğiniz zaman, sınav ekranı ikiye ayrılmış olarak gelecektir. Üst kısımda soru ve cevaplar Türkçe olarak gösterilecektir. Alt kısımda ise İngilizcesi olacaktır. Cevapları alt kısımda, yani İngilizce olan ekranda işaretleyeceksiniz.

Dil desteği istiyorsanız, sınava başvurma aşamasında bunu belirtmeniz gerekir. Sınav için randevu aldığınız zaman, ilgili bildiriyi dikkatlice okuyup, dil desteğinin sunulacağını teyit etmeniz gerekmektedir. Bildiride bu yönde bir bilgi yoksa, PMI® Müşteri Hizmetleri (Customer Care) ile haberleşmeniz gerekir.

PMP® Sınav Ücreti
Sınava başvurmadan önce PMI® üyesi olmak, sınav sürecinin tamamının daha ucuza mal olmasını sağlayacaktır.

Normal üyelik ücreti: 139$ (bir senelik)

Tam zamanlı öğrenciler için üyelik ücreti: 32$ (bir senelik)

Emekliler için üyelik ücreti: 65$ (yenileme) (bir senelik)

Bilgisayar başında yapılacak olan testin ücreti (üyeler için): 405$

Bilgisayar başında yapılacak olan testin ücreti (üye olmayanlar için): 555$

PMP® Sınavı İle İlgili Bilgiler
31 Aralık 2013 tarihi itibarı ile, tüm dünyadaki PMP® sertifikasına sahip kişi sayısı 594,603’dür. PMI®’ın web sayfasından, PMP® sertifikasına sahip kişilerin isimlerini sorgulamak mümkündür. Sorgulama yapmak için üyelik gerekmez. İlgili link şudur:

https://certification.pmi.org/registry.aspx

Türkiye’deki sınav merkezlerinin adresleri şu şekildedir:

Test Hizmetleri, Büyükdere Caddesi, Onur İş Hanı, No: 118, Kat:10, Şişli – İstanbul

Turkish American Association, Cinnah Caddesi 20, Kavaklıdere – Ankara

Turkish American Association, 1379 Sokak, No: 39, Alsancak – İzmir

Sınav salonuna girerken, yanınızda herhangi bir şeyin bulunmaması gerekir. Sınav merkezi tarafından, sınav esnasında kullanmanız için, size şunlar verilecektir: a. Kalemler, b. Kağıtlar, c. Sınav bilgisayarında bulunan hesap makinası.

Sınav 200 soruluk test şeklindedir. Yanlış doğruyu götürmez. Dolayısıyla, hiç bir soruyu boş bırakmayınız. Off-line olarak yürütülen sınavda, size verilen süre 4 saattir.

200 sorudan 25 tanesi test puanınıza etkilemez. İleride yapılacak olan sınavlarda bunların asil soru şeklinde olup olmayacağı ile ilgili bir araştırma yapılmaktadır. Bu sorular, diğer soruların arasına rastgele serpiştirilmiştir. Sınava giren kişiye, bu soruların hangileri olduğuyla ilgili bilgi verilmez. Sınavı geçebilmek için, puanlanan 175 sorudan 106 tanesini (%61) doğru cevaplamak gerekir.

Sınavda, aşağıda belirtilen her kısımla ilgili gelecek olan soruların oranı gösterilmektedir:

Kısım Soruların Yüzdesi

——————————————————————————–

Başlangıç %13
Planlama %24
Yürütme %30
İzleme ve Kontrol %25
Kapanış %8
——————————————————————————–

Toplam %100

Başvuru esnasında deneyim beyan ederken, projelerin toplam deneyimi beyanında, yukarıdaki beş bölümün her birisiyle ile ilgili, toplamda en az bir saat deneyim olması istenir. Proje deneyimi birden fazla projeden oluşursa, her bir proje için yukarıdaki beş bölümün her birisiyle ile ilgili deneyim olması gerekmez. Örnek: İki proje beyan edilmiştir. Beyan edilen ikinci projenin yürütme aşamasında sıfır deneyim raporlanabilir, çünkü birinci projenin yürütme aşamasında 200 saatlik deneyim raporlanmıştır.

Sınavın Tekrar Alınması
Sınavı geçmeniz için size bir sene zaman verilmektedir. Bu sene zarfında en fazla üç kere sınava girebilirsiniz. Bu bir sene içinde, sınavda üç kere başarısız olursanız, sınava tekrar başvurabilmeniz için son sınavı aldığınız tarihten sonra bir sene beklemeniz gerekecektir. Sınavı tekrar almanın ücreti PMI® üyeleri için 275$, üye olmayanlar için 375$’dır. Bu ücretler, sınava ikinci kez ve üçüncü kez girişiniz için geçerlidir. Bu ücretler, sadece size verilen bir senelik süre içinde geçerlidir. Size verilen süre zarfında sınavı geçemezseniz, tekrar başvuru yapmanız gerekir.

Sınavın Ertelenmesi
Sınav tarihi 30 günden daha uzun bir süre içindeyse, sınavı ücretsiz olarak erteleyebilirsiniz. Sınav tarihi 2 günden daha uzun bir süre içindeyse fakat 30 günden daha kısa bir süre içindeyse, sınavı ertelemek için 70$ ödemeniz gerekir. Sınav tarihi 2 günden daha kısa bir süre içindeyse, sınavı erteleyemezsiniz. Sınavı iptal edebilirsiniz, herhangi bir ücret geri ödemesi olmayacaktır. Herhangi bir mücbir sebepten (force majeure) dolayı sınava giremezseniz veya sınavı ertelemek isterseniz, PMI® ile haberleşiniz.

Sertifikayı Devam Ettirmek İçin Gerekli Şartlar
PMP® sertifikasının geçerlilik süresi üç yıldır. Bu süre zarfında en az 60 puan (PDU, Professional Development Unit) kazanmak gerekir. Yeterli PDU kazanıldıktan sonra, sertifikanın süresi üç yıl daha uzatılır ve PDU toplama süreci devam eder. Sertifikayı yenileme ücreti PMI® üyeleri için 60$, üye olmayanlar için 150$’dır.

Gerekli PDU’dan daha fazlası kazanılırsa, en fazla 20 PDU olmak şartıyla, bir sonraki üç yıllık döneme PDU transfer edilebilir. Ancak, sadece son sene (12 ay) içinde kazanılan PDU’lar bir sonraki döneme transfer edilebilir.

İspatlamak için gerekli olan dokümanlar: PDU beyanı yaparken, ilk aşamada herhangi bir ispat istenmemektedir. PDU raporlayan kişiler arasından, kurayla belli bir kısmına denetim yapılır. Denetim esnasında, PDU raporlayan kişiden destekleyici dokümanlar yollaması istenir.

PMI®’ın web sayfasında (www.pmi.org), PDU kazanmanın yöntemleriyle ilgili, ve gerekli olursa bu konuyla ilgili yapılan beyanların ispatlanmasıyla ilgili bilgi bulunmaktadır. Aşağıda bu konuyla ilgili iki örnek bulunmaktadır.

Birinci Örnek: “Registered Education Provider” olan bir kurum tarafından verilen bir kursa katılırsanız, PDU kazanırsınız. Kursta, proje yönetimi ile ilgili harcanan her saat size 1 PDU kazandırır. Denetim olursa gerekecek ispatlayıcı doküman: Kayıt formu, katılım veya başarı sertifikası.

İkinci Örnek: Kendi kendine öğrenme (self-directed learning) aktivitesi ile PDU kazanmak mümkündür. Bu çalışma, bir kurs için ödev hazırlamaya benzer. İstanbul Kurumsal Gelişim de bu tip programlar sunmaktadır. Çalışma esnasında harcanan her saat size 1 PDU kazandırır. Denetim olursa gerekecek ispatlayıcı doküman: Oluşturulan ve/veya kullanılan notlar gibi aktivitenin gerçekleştirildiğini gösteren belgeler.

PMI®’ın web sayfasından (www.pmi.org), PDU kazanmanın diğer yöntemleriyle ilgili bilgi alabilirsiniz.

Categories: Proje Yönetimi
 1. 16/01/2019 at 08:58

  Merhaba. Bilgilendirici yazınız için çok teşekkürler. Bir konuda bilgi alabilir miyim? 4500 saatlik proje yönetimi ispatı için, şirketten nasıl bir belge almam gerekiyor? Antetli kağıda, kaşeli imzalı, ingilizce olması gerektiğini tahmin ediyorum ama içeriği nasıl olacak? Yani bu çalışanımız, şu projeyi, şu tarihler arasında şu kadar saat yönetti gibi mi? Bir örneği var mı sizde? umutalpsahin@gmail.com a atma şansınız olur mu? İyi günler dilerim.

 2. 16/01/2019 at 09:00

  Merhaba,

  O belge denetime düştüğünüzde pmı’ın sitesinden indirilebilen bir pdf artık.

 3. 16/01/2019 at 09:26

  Çok teşekkür ederim. Ben son işyerimden ayrılalı 4 ay oldu. Bu süreçte iş bulamadım ve bu sertifikayı alabilirsem, şansımın artacağını düşündüm. İlişkilerim tamamen kopmadan, ne olur ne olmaz diye söz konusu evrakları tamamlayayım dedim. Dediğinize göre, önce başvuruyu yapmam gerekiyor ki o evrakı alıp, eski iş yerime onaylatayım. Sanırım başvuruyu şimdi yapmanın bir sıkıntısı olmaz. Kendimi hiç hazır hissetmiyorum ama ötelemenin faydası yok. Çok teşekkür ederim. İyi günler.

 1. No trackbacks yet.

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: