Archive

Archive for Ağustos, 2012

Tedariklerin Yürütülmesi – PMBOK

Tedariklerin Yürütülmesi, satıcılardan yanıt alma, bir satıcı seçme ve sözleşme imzalama sürecidir. Bu süreçte, proje ekibi fiyat tekliflerini alır, değerlendirir ve satıcıyı/satıcıları seçerek, sözleşme imzalar.

Bu alt sürecin PMI’ın Yürütme sürecinin içinde yer alır.

Neye İhtiyacımız Var?

Tedarik Belgeleri: Olası satıcılardan teklif istemek için tedarik belgeleri kullanılır. Tedarik belgelerine örnek: Bilgi talebi, ihaleye davet, teknik teklif talebi, fiyat talebi, ihale bildirimi, müzakereye davet gibi terimler kullanılır.

Kaynak Seçim Kriterleri: Tedarikçi olacak kurum ihtiyacı tam anladı mı, toplam maliyet teklifi nedir, teknik kaynak kapasitesi yeterli midir, yönetimin yaklaşımı, garanti süresi ve içeriği, firmanın mali yapısı, referansları, fikri mülkiyet hakları gibi faktörlere bakılır.

Nasıl Yapılır?

Teklif Sahibi Konferansları: PMI, bu yönteme aşırı derecede önem verir ve PMP sınavında buna özel mutlaka bir soru vardır çünkü bu konunun bir tarafı etik kurallarla ilişkilidir. Bu yöntemdeki amaç, tedarikçi adaylarının hepsine eşit mesafede olabilmek ve adil bir bir satın alma süreci yaşanmasını sağlamaktır. Yöntem, satıcıların birinden gelen sorunun ve verilen cevabın bütün tedarikçi adaylarına duyurulması esasına dayanır.

Teklif Değerlendirme Teknikleri: Eleme veya puanlama yöntemleriyle teklifler süzgeçten geçirilir.

Ne Çıkar?

Satıcının Seçilmesi ve Sözleşmenin İmzalanması bu sürecin en önemli çıktısıdır.

Proje Yönetimi Sertifika Programı

Proje Ekibinin Yönetilmesi – PMBOK

Proje performansını artırmak amacıyla ekip üyelerinin performanslarının izlenmesi, geribildirim sağlanması, sorunların çözülmesi ve değişikliklerin yönetilmesi sürecidir.

Proje ekibinin yönetilmesi, yüksek performanslı bir ekibin yaratılabilmesi için, ekip çalışmasını desteklemeye ve ekip üyelerinin çabalarını entegre etmeye yönelik çeşitli beceriler gerektirir. İletişim, çatışma yönetimi, müzakere ve liderlik bu becerilerin başında gelir.

Neye İhtiyacımız Var?

Personel Atamaları: Yürütme Süreç Grubunda, Proje Ekibi Oluşturulması sürecinin en önemli çıktısıdır.

Nasıl Yapılır?

Gözlem ve Söyleşiler: Gözlem ve söyleşilerden, proje ekibi üyelerinin çalışmalarından ve tutumlarından sürekli olarak haberdar olmak için yararlanılır.

Performans Değerlendirmeleri: Proje ilerlerken performans değerlendirmeleri yapmanın amacı, rollerin ve sorumlulukların netleştirilmesi, ekip üyelerine yapıcı geribildirimlerde bulunulması, bilinmeyen ya da çözülmemiş sorunların ortaya çıkarılması, bireysel eğitim planlarının geliştirilmesi ve gelecekteki belli zaman dilimleri için belli hedeflerin konması sayılabilir.

Çatışma Yönetimi Teknikleri

  • Geri Çekilme/Kaçınma: Mevcut ya da potansiyel bir çatışma durumundan uzakta durmak.
  • Yumuşatma/Uyum Sağlama: Farklılık noktaları yerine anlaşma noktalarını öne çıkarmak.
  • Uzlaşma: Tüm tarafları kısmen memnun edecek çözümler aramak.
  • Zorlama: Kendi görüşünü başkalarınınkinin önüne geçirmeye çalışmak; bu metot sadece kazan- kaybet türü çözümler üretir.
  • İşbirliği: Farklı bakış açılarından ve farklı perspektiflerin getirdiği görüşlerden birarada yararlanmak; bu metot uzlaşma ve bağlılık sağlar.
  • Yüzleşme/Problem çözümü: Çatışmayı, alternatifleri değerlendirerek çözülebilecek bir problem olarak ele almak; bu metot karşılıklı fedakarlık ve açık bir diyalog gerektirir.

Kişiler arası ilişki becerileri

  • Liderlik
  • Ekip Kurma
  • Motivasyon
  • İletişim
  • Etkileme
  • Karar alma
  • Siyasi ve kültürel farkındalık
  • Uzlaşma

Ortaya Ne Çıkar?

Proje ekibi hakkında daha sonraki proje yöneticilerinin kullanabileceği performans verileri, alınan dersler, ekibi yönetme/idare etme politikaları gibi şirketin süreç varlıkları güncellenir.

Örnek Proje Dosyaları

Aşağıdaki linkte  4 adet projenin şablon dosyalarını “Proje Örnekleri” bölümünde (Microsoft Project formatında) indirilebilir olarak bulacaksınız. Bunların ikisi Türkçe, birisi İngilizce’dir.

Ayrıca,  Proje Yönetimi hakkında 10 saatlik videolu anlatım, 40-50 civarında konu pekiştirme sorusu, ömür boyu kullanım, mobil araçlardan kullanma özelliği de sizin olacaktır.

ŞABLON PROJELER

Proje Dokümantasyonu Eğitimi

Yepyeni bir eğitim programını daha portföyümüze dahil ettik. Eylül ayına (yeni döneme) daha hızlı bir giriş yapmak için tamamen ihtiyaçlara yönelik eğitim programlarımızı bir bir duyuruyoruz.

Bu çerçevede yeni dönemde “Proje Dokümantasyonu” adlı yeni bir eğitime başlıyoruz.

Bu eğitimin amacı, kurumda Proje Yönetimi sürecinde kullanılan veya kullanılması gereken-önerilen dokümantasyon hakkında örneklerle birlikte derinlemesine bilgi aktarımıdır. Profesyonel anlamda kullanılan doküman şablonları üzerinden kurumsal hafızanın ve ortak bir dilin oluşturulması hedeflenmektedir.

Eğitimin Süresi: 2 gün

Eğitim Konu Başlıkları;

  • Proje öncesi ve başlangıç aşaması dokümanlarının hazırlanması
    • Proje talep formunun hazırlanması
    • Proje Seçim ve Önceliklendirme Tablosunun hazırlanması
    • Gereksinim analizi dokümanının hazırlanması
    • Paydaş Analizi dokümanının hazırlanması
    • Proje Başlatma Belgesinin hazırlanması
  • Proje Kapsam Yönetimi dokümanlarının hazırlanması
    • Proje Kapsam Dokümanının hazırlanması
  • Proje Zaman Yönetimi dokümanlarının hazırlanması
    • Zaman Çizelgesi(Gantt Grafiği) Hazırlama
  • Proje Maliyet Yönetimi dokümanlarının hazırlanması
    • Bütçe dokümanının
      •  Aktivite Bazlı
      • Kaynak Bazlı
    • Nakit Akışı dokümanının hazırlanması
  • Proje Kalite Yönetimi dokümanlarının hazırlanması
    • Kalite Planı
    • Kalite Kontrol – Pareto Grafiği
  • Proje İletişim Planı dokümanının hazırlanması
  • Proje İnsan Kaynakları Yönetimi dokümanlarının hazırlanması
    • RACI dokümanının hazırlanması
    • Rol ve Sorumluluklar dokümanının hazırlanması
    • Proje Organizayon Şemasının Hazırlanması
  • Proje Tedarik Yönetimi dokümanlarının hazırlanması
    • Malzeme tedarik dokümanının hazırlanması
    • Dış Kaynak Tedarik dokümanının hazırlanması
  • Proje Risk Yönetimi dokümalarının hazırlanması
    • Risk Kontrol Listesi
    • Risk Kayıtları
    • Risk Olasılık-Etki analizi(Nitel Analiz)
    • Risk analizi (Nicel analiz)
    • Risk Etki Skalası
    • Risk Yanıtlama Formu
  • Proje Kontrol dokümanlarının hazırlanması
    • Proje Ekibi Durum Raporlama
    • Proje Durum Raporu
    • Yönetim Durum Raporu
    • Problem Takip
    • Toplantı notu
    • Değişiklik Talep Formu ve Değişiklik Kaydı
    • Alınan Dersler
    • Proje Kapanış Raporu

Üniversite Öğrencileri veya Yeni Mezunlar için CAPM SERTİFİKASI

Üniversitelerin 3. veya son sınıflarında okuyan öğrenciler veya yeni mezun olmuş genç arkadaşlarımız,

Eğer Proje Yönetimi konusunda kariyerinize katkı sağlamak ve gelecekte PMP olmak için önemli bir adım atmak isterseniz, CAPM sertifikasını almanızı tavsiye ederim.

PMI tarafından az deneyimli veya hiç deneyimi olmayan fakat proje yönetimi hakkında bilgi birikimini artırmak isteyen  kişilerin başvurabileceği CAPM Sertifikası için Ekim Ayı’ndan itibaren 3 günlük eğitimlerimiz başlayacaktır.

Dünyada 14.500 kişiden fazla bu sertifikaya sahip insan varken ülkemizde bu sertifika sadece 15 kişide bulunmaktadır.

Eğitim verdiğim şirketlerde genç, dinamilk, buna karşılık projelerde deneyimsiz olmasına rağmen en azından proje yönetiminin kurallarını PMI metoduna göre bilen, hatta bu çerçvede MS Project gibi herhangi bir yazılımı proje yönetimi metotlarına göre kullancak eleman ihtiyacı bir hayli fazla olduğunu gözlemlemekteyim. Bu ihtiyacı karşılamak için pek çok şirkette eğitimler düzenlemekteyiz. CAPM Sertifikasına sahip olmak, iş başvurularında, projelere yapılan görev atamalarında size ayrıcalık katacak ve öncelik elde etmenizi sağlayacaktır.

CAPM Sertifikası sahibi olan kişi Proje Yöneticisi Yardımcısı veya Asistanı olarak görev alır ve proje yöneticisine PMI metodunun uygulanmasında yardımcı olur.

Ayrıca CAPM sertifikasına sahip olan bir kişi deneyim kazandıktan sonra PMP sertifikasına ulaşması çok daha kolay olacaktır. Çünkü hem teorik hem de pratik bilgi birikimi artmış olacaktır.

Sınava Giriş Şartları: 

Üniversiteden yeni mezun olmuş veya 3. – 4. sınıf öğrencileri.

İlaveten, 1500 saatlik proje ekibi içinde çalışma tecrübesi veya 23 saatlik proje yönetimi eğitimi gerekir.

Sınava Giriş Ücreti:

PMI üyesi ise 225 USD, değilse 300 USD

Sınav: 
150 soru / 3 saat ve %65 başarı elde etmek gerekmektedir. Sınav test olarak yapılmaktadır.

Daha detaylı bilgi

Tel: 0216- 456 60 50

Mail: info@projeyonetimi.com

 

Categories: CAPM Tags: , ,