Reklamlar

Archive

Archive for the ‘Proje Maliyet Yönetimi’ Category

7.4. Maliyetlerin Kontrolü

21/05/2017 2 yorum
Reklamlar

7.3. Bütçenin Belirlenmesi

19/05/2017 6 yorum

7.2. Maliyetlerin Tahmin Edilmesi

7.1. Maliyet Yönetiminin Planlanması

7. Maliyet Yönetimine Giriş

Bütçe Belirleme Süreç Tekniklerinin Detayı

UnknownBütçe Belirleme Süreci oldukça önemlidir. Projenin ortasında hedeflenen bütçenin bitmesi ne kadar kötü bir şeyse, proje için gereksiz yere fazla parayı ayırıp da kullanmamak da yine kötüdür. Sonuçta paranın fırsat maliyeti vardır.

Bu yüzden doğru bütçenin belirlenebilmesi için öncelikle aktivitelerin küçük parçalara bölünmüş olması kaçınılmazdır. Aktiviteleri böldükçe o aktivite içinde gerekli olan iş gücü, makina gücü, malzeme gibi işi doğrudan yapmanın maliyetleri rahatlıkla tahmin edilebilir. Hatta bu tahminlemeyi yapacak olan kişiler de o işle ilgili en fazla bilgisi olan hatta mümkünse doğrudan işi yapan kişiler olmalıdır.

Aktiviteler içinde riskler de olabilir. PMI’a göre bu riskler de değerlendirilerek, aktivite detayında Beklenmedik Durum Yedeği ayrılmalıdır.

Aktivitelerin detay maliyetleri içinde Beklenmedik Durum Yedekleri de dahil olmak üzere İş Paketlerinde maliyet toplamları alınarak, Proje Yöneticisinin önüne gelir. Proje Yöneticisi de İş Paletleri bazında Beklenmedik Durum Yedeği ayırabilir. Önemli olan Beklenmedik Durum Yedeklerinin hangi risklere karşılık ayrıldığının dokümante edilmesidir.

Bir sonraki adımda İş Paketleri, Kontrol Hesaplarıyla ilişkilendirilir ve bütçeyi üst yönetimin daha rahat kontrol etmesi amacıyla kullanılır.  Bir yöntem, kurum içi maliyetleri ayrı, tedarikçiklerin maliyetlerini ayrı takip edecek Kontrol Hesapları oluşturulablir. Bir başka yöntem, direkt işçilik, direkt malzeme, endirekt işçilik vs.. şeklinde bir ayrım ile İş Paketleri, muhasebe kodlarıyla ilişkilendirilebilir.

Kontrol Hesaplarının da tekrar toplanmasıyla Projenin Maliyet Temel Çizgisi ortaya çıkar. Bütün bu işlemlere rağmen Maliyet Temel Çizgisinde halen bir eksik vardır. O da zaman bazlı parasal ihtiyacın gösterimi.

Proje Yöneticisi, haftalık, aylık veya 3’er aylık (projenin büyüklüğüne göre) zaman dilimlerinde ne kadar paraya ihtiyaç duyacağını da üst yönetimle paylaşmalıdır. Bu gösterim genellikle kümilatif artan bir S-Grafiği olarak hazırlanır.

Artık Proje Maliyet Temel Çizgisi hazırdır ve Üst Yönetime sunulur.

PMI’a göre Üst Yönetim de projeye Yönetim Rezervi ayırmalıdır. Yönetim Rezervinin amacı özellikle Kapsam Kayması, Mücbir Sebepler, Öngörülemeyen Riskler şeklinde sıralayabiliriz.

Maliyet Temel Çizgisinin üzerine Yönetim Rezervi de eklenince artık Proje Bütçesi hazırdır.

Proje Yöneticisi, harcanan maliyetleri, plan ile karşılaştırırken, Maliyet Temel Çizgisini referans alır. Projede, Maliyet Temel Çizgisindeki gözüken parasal ihtiyaç yetmez ise Üst Yönetim, Yönetim Rezervlerini kullandırabilir.

Maliyetlerin Kontrolü – PMBOK

imagesProje bütçesini güncellernek üzere projenin mali açıdan durumunun izlenmesi ve değişikliklerin yönetilmesi sürecidir.

Bütçenin güncellenmesi, o güne kadar gerçekleşmiş maliyetlerin kaydedilmesini içerir.

Proje maliyet kontrolü şu öğeleri içerir:

• Onaylanan maliyet temel çizgisinde değişikliklere yol açan faktörlerin ele alınması,

• Tüm değişiklik taleplerinin zamanında işleme konmasının sağlanması,

• Gerçekleşen değişikliklerin, gerçekleştikleri sırada yönetilmesi,

• Maliyet harcamalarının gerek dönem gerekse proje bazında görülmesinin sağlanması,

• Onaylanan maliyet temel çizgisine göre farklılıkların belirlenmesi ve bunları anlamak için maliyet performansının izlenmesi,

• Çalışma performansının, harcanan fonlarla karşılaştırılarak izlenmesi,

gibi işlemleri içerir.

Maliyetlerin Kontrolü için iki temel sayısal gösterge mevcuttur:

  • Maliyet Varyansı
  • Maliyet Performans İndeksi

Bu göstergelerin de doğru hesaplanabilmesi için aktivite bazlı maliyetleme yapısının kullanılması ve takım üyelerinden düzenli olarak gerçekleşme verilerinin proje yöneticisine gelmesi gerekmektedir.

%d blogcu bunu beğendi: