Archive

Archive for Ekim, 2014

Çatışma Yönetimi

PMP Sınavında Çatışma Yönetimi ve bu çatışma çözme teknikleri üzerine sorularla karşılaşırsınız. PMBOK5, 518. Sayfa Çatışma Yönetimi’ni şu şekilde anlatır.

Proje ortamında çatışma kaçınılmazdır. Aykırı gereksinimler, kaynaklar için rekabet, iletişimde kopukluklar ve diğer birçok faktör çatışma kaynağı olabilir. Proje ortamında çatışma, işlevsel olmayan sonuçlar meydana getirebilir. Ancak aktif olarak ele alınırsa çatışmalar ekibin daha iyi bir çözüme ulaşmasına yardımcı olabilir. Proje yöneticisi çatışma nedenlerini belirleyebilmeli ve sonra aktif olarak idare edebilmelidir, böylece olası negatif etkiler en aza indirilmelidir. O zaman proje ekibi daha iyi sonuçlar sunabilir ve proje başarısının olasılığını artırabilir.

Proje yöneticileri kişisel çatışma yönetimi tarzlarını duruma etkin olarak uyarlamak için gerekli beceriler ve deneyimi geliştirmelidir. Proje ortamındaki çatışmanın yönetimi mevcut tarafların açık ve dürüst olması için gerekli güvenin oluşturulması, ve çatışmayı oluşturan duruma pozitif bir çözüm aramaya katılmasını içerir. Proje yöneticileri, sorunları tamamen çözmek için mevcut ekip üyeleri arasında işbirliğine dayalı bir yaklaşım kurmaya gayret eder. işbirliğine dayalı yaklaşımın mümkün olmadığı durumlarda proje yöneticisi, çatışmayı ele almak için diğer aktif yönetim stillerine geçmelidir, örn. girişkenlik, uyum, kaçınma veya taviz.

Çatışma yönetimi, proje yöneticisinin karşılaştığı en büyük zorluklardan biridir. Ekibi, çatışma durumunda başarılı bir çözüme yönlendirmek için proje yöneticisinin tüm diğer iletişim becerilerinden yararlanır. “