Archive

Archive for Kasım, 2015

Türkçe PMP Sertifika Sınavına Hazırlık Projesi

Eğitmenlerimizden Sn. Ali OTURAKLI tarafından hazırlanan çalışmayı bilgilerinize sunuyorum.

1)Adayın eğitimler sonrası öngörülen hazırlık durumu.

PMP sertifika adayının ‘İstanbul Kurumsal Gelişim (İKG)’ kurumundan önce 60 saatlik PYSP (10 günlük PYSP-Proje Yönetimi Sertifika programı) veya 14 saatlik (2 günlük) Proje Metodolojisi ve Uygulamaları programını (veya bunların bir kombinasyonu olan ve şirketlerin istekleri doğrultusunda düzenlenen kurslardan birini); daha sonra 21 saatlik (3 gün) PMP Sertifika Sınav Hazırlık Programı (Türkçe veya İngilizce) eğitimlerini aldığını varsayıyoruz.

Böylece aday PMP sertifika sınav giriş koşulu olan 35 saatlik (en az) eğitimi sağlamış oluyor. Adayın 2 eğitim arasında veya PMP Sertifika Sınav Hazırlık Programı (Türkçe veya İngilizce) eğitimi öncesinde yardımcı bir kitaptan ve/veya PMBOK’tan yararlanarak bir hazırlık yapamadığını veya çok kısıtlı bir hazırlık yapabildiğini kabul edebiliriz. Çünkü PMP Sertifika Sınav Hazırlık Programı eğitimi öncesi veriler % 90-95 aralığında bunu gösteriyor.

2)Türkçe sınava hazırlanıp, sınavı Türkçe olarak alacak adaylar için önerilen dokümanlar:

1) İstanbul Kurumsal Gelişimin (İKG) eğitimlerde sağladığı dokümanlar.

2) PMBOK (Proje Yönetimi Bilgi Birikimi Kılavuzu. (PMBOK Kılavuzu – Beşinci Baskı)) Türkçe versiyonu (şu an geçerli olan 5. Baskı).

3) Head First PMP Türkçe kitabı (Yazarları: Jennifer Greene ve Andrew Stellman, üçüncü baskı. Yakın Plan Yayınları. PMBOK Beşinci baskıya göre düzenlenmiştir).

3)PMP Sınava Hazırlık Programı

3.1) Kazanılmış olan altyapının değerlendirilmesi: Öncelikle. PMP Sertifika Sınav Hazırlık Programı sırasında her konudan sonra verilen 10 soruluk sınav denemesi ve 50 soruluk genel sınav denemesi sonuçlarının üzerinden geçilerek, daha zayıf olduğunuz bilgi alanlarının belirlenmesi. Öngörülen süre yaklaşık 1,5 saat. Eğer bunun sizin için yeterli olmadığını düşünürseniz, size internet üzerinden erişim sağlanmış olan 700 sorudan 50 soruluk bölümü de cevaplayıp, benzer bir çalışmayı yapabilirsiniz. Öngörülen süre yaklaşık 1,5 saat.

3.2) Önerilen çalışma biçimi:

  • Önce Head First’ten ilgili bölümü okumak, sonra da karşılığı olan bölümü gidip PMBOK’tan okumaktır. Her iki kitaptan bu okuma yapıldıktan sonrada, ‘Head First’ kitabına dönüp, her bölüm sonundaki sorular cevaplanmalıdır.
  • Tüm bölümler bitirilince (bölüm 14 – Mesleki Sorumluluk bölümü tamamlanınca), ayrıca tekrar amaçlı bölüm 15 (Küçük bir son dakika tekrarı) alıştırmaları yapılmalı ve soruları da cevaplandırılmalıdır.
  • Lütfen cevap sürenizi, tereddüt ettiğiniz ve yanlış yaptığınız soruları not alınız. Bu aldığınız notlara göre, ‘Head First’ (ve gerek duyulan noktalarda PMBOK) ile zorlandığınız noktaları esas alan hızlı bir ikinci okuma yapabilirsiniz.
  • Bunu da bitirdikten sonra size IKG tarafından verilen toplam 700 sorudan 500 tanesini (son 200 soruluk sınav simülasyonunu hariç tutarak) çözmeli; ayrıca ‘Head First’ kitabında bölüm 16 (PMP Deneme Sınavı) olarak verilen 200 soruluk deneme sınavını yapmalısınız.
  • Bunların sonucunda yine hata yaptığınız noktalara göre daha da hızlı bir üçüncü okuma yapmanız önerilir.
  • Bu üçüncü okumadan sonrada rahat bir ortamda IKG tarafından sınav simülasyonu olarak verilen 4 saatlik 200 soruyu cevaplayabilirsiniz. Bu sizin ikinci sınav simülasyonunu da yaparak, sınav ortamındaki zayıflıklarınızı görmeniz ve gidermeniz için iyi bir fırsat verecektir. Böylece sınava hazırlık durumunuzu net bir şekilde görüp, değerlendirebileceksiniz.

3.3 Çalışma süresi ve Planı: Bunun için aşağıda hem ‘Head First’, hem de PMBOK için verilen süreleri temel olarak alabilirsiniz. Bu süreler anlayarak ve verimli okuma yapabildiğiniz net süreleri öngörmektedir. Bunu başarmak içinde veriminiz ve /veya anlama oranınız düştüğünde (uyku bastırdığında veya zihniniz başka yerlere seyahate çıktığında) ara verme zamanınız gelmiş demektir. Lütfen bunu kesinlikle dikkate alınız. Aşağıda verilen süreler PMP sertifikalı ve PMP eğitimi veren biri tarafından önerilmektedir. Bu süreleri ‘MİNİMUM’ süreler olarak alınız. Sizin eğitim ve sınırlı hazırlık sırasında oluşturduğunuz altyapıya bağlı olarak harcayacağınız süre muhtemelen bu verilen değerlerin üstünde olacaktır.

Gerçekçi bir plan yapmak isterseniz bir kolay (PMBOK’tan ‘Bölüm1 Giriş’ ve ‘Head First’den ‘Bölüm 1 Giriş (neden sertifika almalı)’ gibi), bir de zor bir bölümü (PMBOK’tan ‘Bölüm 11: Proje Risk Yönetimi ’ ve ‘Head First’ten’ ‘Bölüm 11 Risk Yönetimi’ gibi) okuyup harcadığınız süreyi (hatta ne kadarda ara vermeniz gerektiğini de) hesaplayabilirsiniz Buna göre de kendiniz için bir çarpan belirleyebilirsiniz. Bu çarpan sayesinde de daha gerçekçi bir süre tahmini ve planı yapabilirsiniz.

Özet olarak ‘Head First’ kitabı için ilk okumada harcanması gereken süre (25-29 saat arası) ortalama 27 saat ve PMBOK içinse (22-24 saat arası) ortalama süre 23 saattir. Bu öngörülen süreler ilk okuma içindir. Ayrıca her bölümü hem ‘Head First’, hem de PMBOK’tan okuduktan sonra ‘Head First’teki’ bölüm sonu soruları ve bölüm 15 (küçük bir son dakika tekrarı) sorularını cevaplamak için gereken süre (4,5-6 saat arası ) ortalama 5,5 saat ve ‘Head First’ kitabının cevaplarını okumak/değerlendirmek içinse (3-6 saat arası) ortalama 4,5 saate gerek duyulacaktır. Böylece ilk okuma (‘Head First’ + PMBOK) için (‘Head First’ kitabındaki soru ve cevapları da katarak) ‘MİNUMUM’ 60 saatlik bir çalışma öngörülmektedir. İkinci ve Üçüncü okuma içinde bir süre öngörmelisiniz. Bunun üzerine de IKG tarafından verilen 700 soruyu ve ‘Head First’ kitabında Bölüm 16 altında verilen 200 soruyu çözmek için gereken (900 soru X 1,2 dakika = 840 dakika) yaklaşık 18 saati ve yanlış cevapladığınız soruları değerlendirmek için harcayacağınız zamanı da eklemelisiniz.

Sınav öncesi yaptığınız sınav denemelerinde, özellikle de 200 soruluk sınav simülasyonlarında %80 ve üzeri sonuç alıyorsanız sınava hazırsınız demektir. İkinci ve/veya üçüncü tekrarınız için de bu kriteri göz önüne alabilirsiniz. Şimdiden size çalışmalarınızda ve sınavda kolaylıklar dileriz.

TABLO 1 PMBOK’ın Çalışılması İçin Öngörülen Süreler

İlgili Bölümü Okuma Süresi
Chapter 1 Giriş 50-60 dakika
Chapter 2 Organizasyonun Etkileri ve Proje Yaşam Döngüsü 50-60 dakika
Chapter 3 Project Management Processes 45-50 dakika
Chapter 4 Proje Entegrasyon Yönetimi 125-150 dakika
Chapter 5 Proje Kapsam Yönetimi 125-150 dakika
Chapter 6 Proje Zaman Yönetimi 180-200 dakika
Chapter 7 Proje Maliyet Yönetimi 90-120 dakika
Chapter 8 Proje Kalite Yönetimi 90-120 dakika
Chapter 9 Proje İnsan Kaynakları Yönetimi 90-120 dakika
Chapter 10 Proje İletişim Yönetimi 50-60 dakika
Chapter 11 Proje Risk Yönetimi 150-180 dakika
Chapter 12 Proje Tedarik Yönetimi 125-150 dakika
Chapter 13 Proje Paydaş Yönetimi 60-90 dakika
Sözlük 90-120 dakika
Toplam Süre 22-24 saat

TABLO 2 ‘Head First’ Kitabının Çalışılması İçin Öngörülen Süreler

İlgili Bölümü Okuma Süresi Bölüm Sonu Soruların Cevaplandırma Süresi Bölüm Sonu Cevaplarını Değerlendirme Süresi
Bölüm 1 Giriş 45 dakikadır 8-12 dakika 5-10 dakika
Bölüm 2 Organizasyonlar, kısıtlar ve projeler 45 dakikadır 8-12 dakika 5-10 dakika
Bölüm 3 Süreç Çerçevesi 45 dakikadır 8-12 dakika 5-10 dakika
Bölüm 4 Proje Entegrasyon Yönetimi 2,5-3 saattir 25-30 dakika 20-25 dakika
Bölüm 5 Kapsam Yönetimi 3-3,5 saattir 25-30 dakika 20-25 dakika
Bölüm 6 Zaman Yönetimi 4-4,5 saattir 25-30 dakika 20-25 dakika
Bölüm 7 maliyet Yönetimi 2,5-3 saattir 25-30 dakika, 20-25 dakika
Bölüm 8 Kalite Yönetimi 2-2,5 saattir 20-25 dakika 15-20 dakika
Bölüm 9 İnsan Kaynakları Yönetimi 2-2,5 saattir. 20-25 dakika 15-20 dakika
Bölüm 10 İletişim Yönetimi 1-1,5 saattir 15-20 dakika 5-10 dakika
Bölüm 11 Risk Yönetimi 2,5-3 saattir 20-25 dakika 15-20 dakika
Bölüm 12 Tedarik Yönetimi 1,5-2 saattir 15-20 dakika 5-10 dakika
Bölüm 13 Paydaş Yönetimi 45 dakika –     1 saattir 10-15 dakika 5- 10 dakika
Bölüm 14 Mesleki Sorumluluk 15-20 dakika 8-12 dakika 5-10 dakika
Bölüm 15 Küçük bir son dakika tekrarı 2-2,5 saattir 40-45 dakika 25-30 dakika
Toplam Süre 25 – 29 saattir 4,5 – 6 saattir 3 – 6 saattir

Not: ‘Head First’ kitabının son bölümü (Bölüm 16: PMP Deneme Sınavı) 4 saatlik (200 soruluk) bir PMP sınav simülasyonudur. Bu bölüme de 4 saat sınav ve 1,5 saatte verilen soru cevapları için ayrılmalıdır.

Head First yardımcı kitabını okuyarak hazırlık:

Bölüm 1: Giriş (Neden sertifika almalı. 1-35. sayfalar): Bazı temel terminoloji ve kavramların verildiği bir bölüm (toplam 31 sayfa ).. Öngörülen süre (10 soruluk ufak sınavda da dahil) yaklaşık 1 saat (60-65 dakika) (Bazı noktaların eğitimde de verildiğini düşünürseniz bu konuları atlayarak süreyi kısaltabilirsiniz. Fakat bu bölümdeki alıştırma ve soruların yapılması konunun pekişmesi ve sınava daha iyi hazırlık açısından özellikle önerilir).

Bölüm 2: Organizasyonlar, kısıtlar ve projeler (İyi bir şirkette.37-67): Organizasyon çeşitlerini, kısıtları ve paydaşları PMI’ın bakış açısını öğrenmek için önemli bir bölüm (toplam 26 sayfa). Öngörülen okuma süresi, yaklaşık 45 dakika. Sorular (10 soru) için öngörülen süre ise yaklaşık 8-12 dakikadır (sınavda verilecek süre 12 dakika). Cevaplar için de yaklaşık 5-10 dakika harcamalısınız, çünkü cevaplar size hem eksiklerinizi gösterecek hem de soru cevaplarken dikkat etmeniz gereken nokta ve perspektifi verecektir. Toplam öngörülen süre 60-65 dakika.

Bölüm 3 Süreç Çerçevesi (Hepsi birbirine uyar. 69-95): Bu bölümde faz, süreç, süreç grupları anlatılmakta ve alıştırmalar ile pekiştirilmektedir. Bu kitabın en güçlü yanları görselliği ve anlaşılması güç veya karıştırılabilecek noktalarda; ‘Saçma soru yoktur’ ya da ‘püf noktaları ’başlığı altında yaptığı açıklamalarıdır. Süreç grupları için iyi bir giriş yapıp çerçeve çizdiği için bu bölüme en az 45 dakika vakit ayırmanız önerilir (toplam 21 sayfa). Sorular (10 soru) için öngörülen süre ise yaklaşık 8-12 dakikadır (sınavda verilecek süre 12 dakika). Cevaplar için de yaklaşık 5-10 dakika harcamalısınız. Toplam öngörülen süre 60-65 dakika.

Bölüm 4 Proje Entegrasyon Yönetimi (İşi halletmek. 97-162): Bu bölüm özellikle performans yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iki önemli alanı içermektedir. Bu nedenle bu kavramları ve süreçler arasındaki akışları öğrenmek sizin sınav başarınızı doğrudan etkileyebilecek faktörlerden biridir. Öngörülen okuma süresi 2,5-3 saattir (toplam 54 sayfa). Sorular (25 soru) için öngörülen süre ise yaklaşık 25-30 dakikadır (sınavda verilecek süre 30 dakika). Cevaplar için de yaklaşık 20-25 dakika harcamalısınız. Toplam öngörülen süre 3,5-4 saattir.

Bölüm 5 Kapsam Yönetimi (Doğru işi yapmak. 163-241): Bu bölüm gereksinimlerin toplanması, Proje Kapsam Bildirimi, İş Kırılım Yapısı (WBS-Work Breakdown Structure) gibi PMI proje yönetimin iskeletini/temel yapısını oluşturan kavramları içermektedir. Ayrıca teslimatların (deliverables) ortaya çıkmasından, müşteri onayına kadar olan süreç akışı da mutlaka iyi öğrenilmesi gereken konulardır. Öngörülen okuma süresi 3-3,5 saattir (toplam 67 sayfa). Sorular (26 soru) için öngörülen süre ise yaklaşık 25- 30 dakikadır (sınavda verilecek süre 31,2 dakika). Cevaplar için de yaklaşık 20-25 dakika harcamalısınız. Toplam öngörülen süre 4-4,5 saattir.

Bölüm 6 Zaman Yönetimi (İşi zamanında halletmek. 243-334): Bu bölüm aktivite tahminleri, zaman çizelgesi, kritik yol, bolluk gibi önemli kavram ve konuları içermektedir. Bunlarda sınavda kesinlikle karşınıza çıkacak ve bilinmesi zorunlu konulardır. Özellikle kitabınız kritik yolu, çeşitli örneklerle gayet güzel anlatmaktadır. Öngörülen okuma süresi 4-4,5 saattir (toplam 81 sayfa). Sorular (24 soru) için öngörülen süre ise yaklaşık 25-29 dakikadır (sınavda verilecek süre 28.8 dakika). Cevaplar için de yaklaşık 20-25 dakika harcamalısınız. Toplam öngörülen süre 5-5,5 saattir.

Bölüm 7 Maliyet Yönetimi (Bütçeye dikkat etmek. 335-405): Bu bölüm maliyet tahminleri, maliyet temel çizgisi, bütçe ve kazanılmış değer (earned value) analizi gibi önemli konuları içermektedir. Kitabınızda özellikle kazanılmış değer konusu örneklerle gayet güzel anlatılmıştır. Öngörülen okuma süresi 2,5-3 saattir (toplam 59 sayfa). Sorular (23 soru) için öngörülen süre ise yaklaşık 23-27 dakikadır (sınavda verilecek süre 27,6 dakika). Cevaplar için de yaklaşık 20-25 dakika harcamalısınız. Toplam öngörülen süre 4-4,5 saattir.

Bölüm 8 Kalite Yönetimi (İşi doğru yapmak. 407-457): Bu bölüm PMI’ın kaliteye bakışını, bununla ilgili terim ve tanımları, kalite güvence ve kalite kontrolün süreç akışındaki yeri/önemi, kalite ile ilgili araçlar (tools) gibi önemli konuları içermektedir. Öngörülen okuma süresi 2-2,5 saattir (toplam 42 sayfa). Sorular (20 soru) için öngörülen süre ise yaklaşık 20-24 dakikadır (sınavda verilecek süre 24 dakika). Cevaplar için de yaklaşık 15-20 dakika harcamalısınız. Toplam öngörülen süre 2,5-3 saattir.

Bölüm 9 İnsan Kaynakları Yönetimi (Ekibi bir araya getirmek. 459-507): Bu bölüm, rol ve sorumluluk atama matrisi, personel yönetim planı gibi dokümanları, bu alandaki süreçlerde kullanılan araç ve teknikleri, ekip oluşumu, çatışma yönetimi ve motivasyon teorileri gibi önemli konuları içermektedir. Öngörülen okuma süresi 2-2,5 saattir (toplam 41 sayfa). Sorular (20 soru) için öngörülen süre ise yaklaşık 20-25 dakikadır (sınavda verilecek süre 24 dakika). Cevaplar içinde yaklaşık 15-20 dakika harcamalısınız. Toplam öngörülen süre 3-3,5 saattir.

Bölüm 10 İletişim Yönetimi (Mesajı ulaştırmak. 509-549): Bu bölüm iletişim tipleri (resmi yazılı, gayri resmi yazılı, resmi sözlü, vs) ve sayısının hesaplanması, iletişim modelleri, yöntemleri, teknolojileri ve engelleyicileri gibi önemli konuları içermektedir. Öngörülen okuma süresi 1-1,5 saattir (toplam 34 sayfa). Sorular (15 soru) için öngörülen süre ise yaklaşık 15-18 dakikadır (sınavda verilecek süre 18 dakika). Cevaplar içinde yaklaşık 5-10 dakika harcamalısınız. Toplam öngörülen süre 1,5-2 saattir.

Bölüm 11 Risk Management (551-456): Önemli ve dikkatle okunması gereken bir konu olduğu için öngörülen okuma süresi 2,5-3 saattir (toplam 50 sayfa). Sorular (20 soru) için süre 20-24 dakikadır (sınavda verilecek süre 24). Cevaplar için de yaklaşık 15-20 dakika harcamalısınız. Toplam öngörülen süre, 3-3,5 saat civarı. Bu bölümü bitirdiğinizde, ‘Risk’ ile ilgili terminolojiyi, planlama sırasında risk süreçlerindeki akışı, planlamadan sonraki risk sürecini öğrenmiş olmanız beklenmektedir.

Bölüm 12 Tedarik Yönetimi (Biraz yardım almak. 611-658): Önemli ve dikkatle okunması gereken bir konu. Tedarik sürecinde hangi süreç grubunda neler yapıldığı, sözleşme tipleri, hangi sözleşme tipinin hangi durumda kullanılacağı ve sözleşme tipinin alıcı/satıcı için risk durumları sınav için iyi bilinmesi gereken konulardır. Öngörülen okuma süresi, yaklaşık 1,5-2 saat (toplam 41 sayfa). Sorular (15 soru) için öngörülen süre ise yaklaşık 15-18 dakikadır (sınavda verilecek süre 18 dakika). Cevaplar için de yaklaşık 8-10 dakika harcamalısınız. Toplam öngörülen süre 2-2,5 saat.

Bölüm 13 Paydaş Yönetimi (Herkesin katılımını sağlamak. 659-691): Bu bölüm PMI’ın paydaşlara bakışı, proje başlangıcında paydaş listesinin hazırlanması ve analizinin yapılması, projenin diğer aşamalarında paydaş beklenti, ihtiyaç ve isteklerinin belirlenen stratejiye göre yönetilmesi ve denetlenmesi gibi önemli konuları içermektedir. Öngörülen okuma süresi 45 dakika – 1 saattir (toplam 27 sayfa). Sorular (12 soru) için öngörülen süre ise yaklaşık 12-15 dakikadır (sınavda verilecek süre 14,4 dakika). Cevaplar içinde yaklaşık 5-10 dakika harcamalısınız. Toplam öngörülen süre 1-1,5 saattir.

Bölüm 14 Mesleki Sorumluluk (Doğru seçimler yapmak. 693-705): Bu bölüm PMI’ın profesyonel ve sosyal sorumluluk, etik gibi konulara bakışını göstermektedir. Bu konudan mutlaka sorular çıkacağı veya çoğu soruda verilenlere bu gözle bakılması şart olduğu için bu bölüm kesinlikle atlanmamalıdır. Öngörülen okuma süresi 15-20 dakika   (toplam 9 sayfa). Sorular (10 soru) için öngörülen süre ise yaklaşık 10-12 dakikadır (sınavda verilecek süre 12 dakika). Cevaplar içinde yaklaşık 5-10 dakika harcamalısınız. Toplam öngörülen süre 30-45 dakikadır.

Bölüm 15 Küçük bir son dakika tekrarı (Bilgilerinizi sınayın. 707-740): Bu bölüm kısa bir tekrar, tekrar amaçlı büyük bir bilmece ve alıştırmalar içermektedir. Böylece edindiğiniz bilgilerdeki boşluk ve eksiklerinizi görmeniz için size yardımcı olacaktır. Öngörülen süre 2-2,5 saat. Sorular (39 soru) için öngörülen süre ise yaklaşık 40-45 dakikadır (sınavda verilecek süre 46,8 dakika). Cevaplar içinde yaklaşık 25-30 dakika harcamalısınız. Toplam öngörülen süre 3-4 saattir..

Bölüm 16 PMP Deneme Sınavı (Çalışma Başarının anahtarıdır. 741-823): 4 saatlik (200 soruluk) bir PMP sınav simülasyonudur. Bu bölüme de 4 saat sınav ve 1,5 saatte verilen soru cevapları için ayrılmalıdır

3.5) PMBOK’ı okuyarak hazırlık için ayrıntılı bilgi (Türkçe versiyon):

‘Head First’ten’ sonra PMBOK’ı okumak süreç girdi ve çıktıları, süreçlerde kullanılan araç ve teknikler ve diğer süreçlerle ilişkileri daha sistematik bir yapıda, ayrıntılı öğrenmek ve pekiştirmek için özellikle önerilir. ‘Head First’ i okuyup epeyce şey öğrenebilir ve güzel bir altyapı oluşturabilirsiniz, ama PMBOK’a bakmayacak olursanız yukarıdaki noktalarda ve bazı ayrıntılarda zayıf kalabilirsiniz. Bu da sınav sonuç ve başarınız üzerinde kesinlikle etkili olabilecek bir faktördür.

Bölüm 1 Giriş: Temel bazı proje yönetimi kavramlarını, Head First’ten sonra PMBOK’ın dili ve bakış açısı ile okumak, bazı ayrıntıların zihninizde daha iyi yerleşmesini sağlayabilir (toplam 18 sayfa). Öngörülen süre 50-60 dakika.

Bölüm 2 Organizasyonun Etkileri ve Proje Yaşam Döngüsü: Diğer proje yönetimi kavramlarını, organizasyon etkilerini, ‘Head First’ten’ sonra PMBOK’ın dili ve bakış açısı ile okumak, bu kavramların pekişmesini sağlayabilir (toplam 28 sayfa). Öngörülen süre 50-60 dakika.

Bölüm 3 Proje Yönetimi Süreçleri: PMI’ın proje yönetimine süreç/süreç gruplarına yaklaşımını yüksek seviye olarak çok güzel özetleyen bir bölüm. Özellikle şekil 3.3 Proje yönetim süreçlerinin etkileşimini rahat bir şekilde izleyebildiğiniz takdirde gerçekten süreç grupları arasındaki akış anlaşılmış demektir. İlk okuyuşunuzda bu mümkün olmasa da PMBOK ve ‘Head First’ de tüm süreçleri bitirdikten sonra, şekil 3.3’ü tekrar gözden geçirmeniz size bulunduğunuz nokta açısından da fikir verecektir (toplam 15 sayfa ). Öngörülen süre 45-50 dakika.

Bölüm 4 Proje Entegrasyon Yönetimi: Entegrasyon gibi proje yönetiminin ana yapısını oluşturan bir bilgi alanını ‘Head First’ten’ sonra PMBOK’tan okumak, size anladıklarınızın ayrıntılı, sistematik bir bakış açısıyla yapılmış bir tekrarı vasıtasıyla konuyu daha iyi öğrenmenizi ve pekiştirmenizi sağlayacaktır (toplam 42 sayfa ). Öngörülen süre 125-150 dakika.

Bölüm 5 Proje Kapsam Yönetimi: Kapsam gibi önemli konulardan birini PMBOK’tan okumak kapsam ve gereksinimler için kullanılan araç ve teknikleri daha iyi anlamanızı sağlayacak. Gene gereksinim dokümanı, gereksinim izlenebilirlik matrisi, proje kapsam bildirimi ve iş kırılım yapısı (WBS-Work Breakdown Structure) gibi proje için çok önemli çıktılar hakkında bilgilerinizdeki boşlukları tamamlayacaktır (toplam 36 sayfa ). Öngörülen süre 125-150 dakika.

Bölüm 6 Proje Zaman Yönetimi: Bu bölüm ‘Head First’te’ de gayet güzel anlatılmaktadır. Fakat PMBOK’tan okumak hem size bir tekrar olanağı verecek, hem de süreçler arası akışı daha iyi öğrenmenizi sağlayacaktır (toplam 52 sayfa). Öngörülen süre 180-200 dakika.

Bölüm 7 Proje Maliyet Yönetimi: Bu bölüm size yapısal (girdi/çıktı ve araç/teknikler anlamında) bakış açısı ile bir tekrar olanağı sağlayacaktır. Kazanılmış değer gibi önemli bir konuda da tekrar yapıp, eksiklerinizi tamamlayabileceksiniz (toplam 33 sayfa ). Maliyetle ilgili bazı konular (örneğin maliyet yönetim planının içeriği, maliyet temel çizgisi, proje bütçesi bileşenleri, vs gibi) grafikler ve açıklamalarla PMBOK’ta daha iyi anlatılmaktadır. Öngörülen süre 90-120 dakika.

Bölüm 8 Proje Kalite Yönetimi: Bu bölüm size PMI’ın kalite felsefesini, kaliteye bakışını ve mevcut/iş yaparken kullanmakta olduğunuz kalite sistemleri ile ilgisini sunmaktadır. Özellikle bu bilgi alanında kullanılan araç ve teknikler açısından da iyi bir tekrar ve eksiklerinizi tamamlama olanağı sağlayacaktır (toplam 27 sayfa). Öngörülen süre 90-120 dakika.

Bölüm 9 Proje İnsan Kaynakları Yönetimi: Bu bölüm size özellikle yaratılan dokümanlar, araç ve teknikler açısından iyi bir tekrar ve eksiklerinizi tamamlama olanağı sağlayacaktır. ‘Head First’ kitabı da PMBOK gibi ‘girdiler, araç ve teknikler ve çıktılar’ yaklaşımı ile hazırlanmış ve görsel anlamda çok başarılı bir kitaptır. Fakat, örnek olarak ‘İnsan kaynakları yönetim planının bir girdisi olan çevresel işletme faktörleri, bu konu anlatımında bu yönetim planının etkileyebilecek özel maddeler halinde listelenmiştir’. Bu ve buna benzer PMBOK’ta verilen ayrıntılar sınava hazırlık ve konuyu anlamak açısından size çok yardımcı olacaktır (toplam 31 sayfa). Öngörülen süre 90-120 dakika.

Bölüm 10 Proje İletişim Yönetimi: Bu bölüm bu konuda size genel bir tekrar olanağı sağlayacaktır (toplam 22 sayfa ). Öngörülen süre 60 dakika.

Bölüm 11 Proje Risk Yönetimi: Risklerle ilgili süreçleri ‘Head First’ten’ sonra araç ve tekniklere, girdi ve çıktılara ağırlık vererek daha sistematik bir yaklaşımla okumak, bilgilerinizdeki eksikleri gidermenize ve risk süreçleri arasındaki akışı daha iyi anlamanıza yardımcı olacaktır (toplam 45 sayfa ). Örneğin PMBOK’ta tablo 11.1 (Dört Proje Hedefi İçin Etki Ölçeklerinin Tanımı) konuyu daha iyi anlamanıza yardımcı olacak bilgi/ayrıntılar içermektedir. Öngörülen süre 150-180 dakika.

Bölüm 12 Proje Tedarik Yönetimi: Tedariklerle ilgili süreçleri ‘Head First’ten’ sonra araç ve tekniklere, girdi ve çıktılara ağırlık vererek daha sistematik ve ayrıntılı bir yaklaşımla okumak, çeşitli tedarik dokümanlarının içeriği ve diğer tedarik süreç çıktıları (anlaşmalar) gibi konuları tekrar etmenizi ve eksiklerinizi gidermenizi sağlayacaktır (toplam 34 sayfa). Öngörülen süre 125-150 dakika.

Bölüm 13 Proje Paydaş Yönetimi: Bu bölüm bu konuda size genel bir tekrar olanağı sağlayacaktır (toplam 25 sayfa). Öngörülen süre 50-60 dakika.

Ek A1: Bu bölüm özellikle genel bir tekrar ve süreç girdi/çıktılarının bir tekrarı olarak okunabilir. Fakat amaç sınava hazırlanmaksa, bunun yerine soru çözerek zayıf alanların belirlenmesi ve bunun sonucunda Head First ve/veya PMBOK tan bu zayıf alanlara yönelik ikinci bir okuma yapılması önerilir (toplam 44 sayfa).

Sözlük: Bu bölümün üzerinden geçerek, size tanıdık gelmeyen tanım ve terimler üzerinde çalışma yapmanız önerilir. Bu farklı bir bakış açısından zayıf yönlerinizi gösterip sınav başarınızı arttıracağı için önerilmektedir (toplam 44 sayfa). Öngörülen süre 90-120 dakika.

Categories: PMP

İngilizce PMP Sertifika Sınavına Hazırlık Projesi

Eğitmenlerimizden Sn. Ali OTURAKLI tarafından hazırlanan çalışmayı bilgilerinize sunuyorum.

1)Adayın eğitimler sonrası öngörülen hazırlık durumu.

PMP sertifika adayının ‘İstanbul Kurumsal Gelişim (İKG)’ kurumundan önce 60 saatlik PYSP (10 günlük PYSP-Proje Yönetimi Sertifika programı) veya 14 saatlik (2 günlük) Proje Metodolojisi ve Uygulamaları programını (veya bunların bir kombinasyonu olan ve şirketlerin istekleri doğrultusunda düzenlenen kurslardan birini); daha sonra 21 saatlik (3 gün) PMP Sertifika Sınav Hazırlık Programı (Türkçe veya İngilizce) eğitimlerini aldığını varsayıyoruz.

Böylece aday PMP sertifika sınav giriş koşulu olan 35 saatlik (en az) eğitimi sağlamış oluyor. Adayın 2 eğitim arasında veya PMP Sertifika Sınav Hazırlık Programı (Türkçe veya İngilizce) eğitimi öncesinde yardımcı bir kitaptan ve/veya PMBOK’tan yararlanarak bir hazırlık yapamadığını veya çok kısıtlı bir hazırlık yapabildiğini kabul edebiliriz. Çünkü PMP Sertifika Sınav Hazırlık Programı eğitimi öncesi veriler % 90-95 aralığında bunu gösteriyor.

2) İngilizce sınava hazırlanıp, sınavı İngilizce olarak alabilecek adaylar için önerilen dokümanlar:

1) İstanbul Kurumsal Gelişimin (İKG) eğitimlerde sağladığı dokümanlar.

2) PMBOK (A Guide to the Project Management Body Of Knowledge. (PMBOK Guide – fifth edition)) İngilizce versiyonu (şu an geçerli olan 5. Baskı).

3) Rita Mulcahy’s PMP® Exam Prep kitabı (Yazarı: Rita Mulcahy, sekizinci baskı (eighth edition), PMBOK Beşinci baskıya göre düzenlenmiştir (Aligned with the PMBOK Guide, Fifth Edition)).

3)PMP Sınava Hazırlık Programı

3.1) Kazanılmış olan altyapının değerlendirilmesi: Öncelikle. PMP Sertifika Sınav Hazırlık Programı sırasında her konudan sonra verilen 10 soruluk sınav denemesi ve 50 soruluk genel sınav denemesi sonuçlarının üzerinden geçilerek, daha zayıf olduğunuz bilgi alanlarının belirlenmesi. Öngörülen süre yaklaşık 1,5 saat. Eğer bunun sizin için yeterli olmadığını düşünürseniz, size internet üzerinden erişim sağlanmış olan 700 sorudan 50 soruluk bölümü de cevaplayıp, benzer bir çalışmayı yapabilirsiniz. Öngörülen süre yaklaşık 1,5 saat.

3.2) Önerilen çalışma biçimi: Önce Rita’dan ilgili bölümü okumak, sonra da karşılığı olan bölümü gidip PMBOK’tan okumaktır. Her iki kitaptan bu okuma yapıldıktan sonrada, Rita’nın kitabına dönüp her bölüm sonundaki sorular cevaplanmalıdır. Lütfen cevap sürenizi, tereddüt ettiğiniz ve yanlış yaptığınız soruları not alınız. Bu aldığınız notlara göre, her iki kitabı okumayı bitirdiğinizde; Rita (ve gerek duyulan noktalarda PMBOK) ile zorlandığınız noktaları esas alan hızlı bir ikinci okuma yapabilirsiniz. Bunu da bitirdikten sonra size verilen toplam 700 sorudan 500 tanesini (son 200 soruluk sınav simülasyonunu hariç tutarak) çözmeniz ve gene hata yaptığınız noktalara göre daha da hızlı bir üçüncü okuma yapmanız önerilir. Bu üçüncü okumadan sonrada rahat bir ortamda sınav simülasyonu olan 4 saatlik 200 soruyu cevaplayabilirsiniz. Bu sizin sınav ortamındaki zayıflıklarınızı görmeniz ve gidermeniz için iyi bir fırsat verecektir. Böylece sınava hazırlık durumunuzu net bir şekilde görüp, değerlendirebilirsiniz.

3.3 Çalışma süresi ve Planı: Bunun için aşağıda hem Rita, hem de PMBOK için verilen süreleri temel olarak alabilirsiniz. Bu süreler anlayarak ve verimli okuma yapabildiğiniz net süreleri öngörmektedir. Bunu başarmak içinde veriminiz ve/veya anlama oranınız düştüğünde (uyku bastırdığında/zihniniz başka yerlere seyahate çıktığında) ara verme zamanınız gelmiş demektir. Lütfen bunu kesinlikle dikkate alınız. Aşağıda verilen süreler PMP sertifikalı ve PMP eğitimi, veren biri tarafından önerilmektedir. Bu süreleri ‘MİNİMUM’ süreler olarak alınız. Sizin eğitim ve sınırlı hazırlık sırasında oluşturduğunuz altyapıya bağlı olarak (İngilizce sınava girme kararını verdiğinize göre bu alanda bir sorun olmadığı varsayımı ile) sizin harcayacağınız süre muhtemelen bu verilen değerlerin üstünde olacaktır.

Gerçekçi bir plan yapmak isterseniz bir kolay (PMBOK’tan ‘Chapter 1 Introduction’ ve Rita’dan ‘Chapter 1 Tricks of the Trade® for Studying for This Exam’ gibi), bir de zor bir bölümü (PMBOK’tan ‘Chapter 11: Project Risk Management’ ve Rita’dan ‘Chapter 11 Risk Management’ gibi) okuyup harcadığınız süreyi (hatta ne kadarda bir ara vermeniz gerektiğini de) hesaplayabilirsiniz Buna göre de kendiniz için bir çarpan belirleyebilirsiniz. Bu çarpan sayesinde de daha gerçekçi bir süre tahmini ve planı yapabilirsiniz.

Özet olarak Rita için ilk okumada harcanması gereken süre (25-31 saat arası) ortalama 28 saat ve PMBOK içinse (22-24 saat arası) ortalama süre 23 saattir. Bu öngörülen süreler ilk okuma içindir. Ayrıca her bölümü hem Rita, hem de PMBOK’tan okuduktan sonra Rita’daki bölüm sonu soruları cevaplamak için gereken süre (7-8 saat arası ) ortalama 7,5 saat ve Rita’nın cevaplarını okumak/değerlendirmek içinse (4-5 saat arası) ortalama 4,5 saate gerek duyulacaktır. Böylece ilk okuma (Rita + PMBOK) için (Rita’daki soru ve cevapları da katarak) ‘MİNUMUM’ 63 saatlik bir çalışma öngörülmektedir. İkinci ve Üçüncü okuma içinde bir süre öngörmelisiniz. Bunun üzerine de verilen 700 soruyu çözmek için gereken (700 soru X 1,2 dakika = 840 dakika) yaklaşık 14 saati ve yanlış cevapladığınız soruları değerlendirmek için harcayacağınız zamanı da eklemelisiniz.

Sınav öncesi yaptığınız sınav denemelerinde, özellikle de 200 soruluk sınav simülasyonunda %80 ve üzeri sonuç alıyorsanız sınava hazırsınız demektir. İkinci ve/veya üçüncü tekrarınız için de bu kriteri göz önüne alabilirsiniz. Şimdiden size çalışmalarınızda ve sınavda kolaylıklar dileriz.

 TABLO 1 PMBOK’ın Çalışılması İçin Öngörülen Süreler

İlgili Bölümü Okuma Süresi
Chapter 1 Introduction 50-60 dakika
Chapter 2 Organizational Influences and Project Life Cycle 50-60 dakika
Chapter 3 Project Management Processes 45-50 dakika
Chapter 4 Project Integration Management 125-150 dakika
Chapter 5 Project Scope Management 125-150 dakika
Chapter 6 Project Time Management 180-200 dakika
Chapter 7 Project Cost Management 90-120 dakika
Chapter 8 Project Quality Management 90-120 dakika
Chapter 9 Project Human Resource Management 90-120 dakika
Chapter 10 Project Communications Management 50-60 dakika
Chapter 11 Project Risk Management 150-180 dakika
Chapter 12 Project Procurement Management 125-150 dakika
Chapter 13 Project Stakeholder Management 60-90 dakika
Glossary 90-120 dakika
Toplam Süre 22-24 saat

TABLO 2 Rita’nın Kitabının Çalışılması İçin Öngörülen Süreler

İlgili Bölümü Okuma Süresi Bölüm Sonu Soruların Cevaplandırma Süresi Bölüm Sonu Cevaplarını Değerlendirme Süresi
Chapter 1 Tricks of the Trade® for Studying for This Exam 1 saattir Soru yok Soru yok
Chapter 2 Project Management Framework 45 dakikadır 20-30 dakika 15-20 dakika
Chapter 3 Project Management Processes 2,5-3 saattir 20-30 dakika 15-20 dakika
Chapter 4 Integration Management 2,5-3 saattir 45-50 dakika 25-30 dakika
Chapter 5 Scope Management 1,5-2 saattir 30-35 dakika 20-25 dakika
Chapter 6 Time Management 2,5-3 saattir 40-45 dakika 25-35 dakika
Chapter 7 Cost Management 1,5-2 saattir 35-45 dakika 20-25 dakika
Chapter 8 Quality Management 1,5-2 saattir 25-35 dakika 15-20 dakika
Chapter 9 Human Resource Management 2-2,5 saattir. 30-35 dakika 20-25 dakika
Chapter 10 Communications Management 45 dakika –     1 saattir 20-25 dakika 10-15 dakika
Chapter 11 Risk Management 2,5-3 saattir 40-45 dakika 20-25 dakika
Chapter 12 Procurement Management 3,5-4 saattir 40-44 dakika 20-25 dakika
Chapter 13 Stakeholder Management 45 dakikadır 15-20 dakika 10-15 dakika
Chapter 14 Professional and Social Responsibility 45 dakika –     1 saattir 25-31 dakika 15-25 dakika
Chapter 15 The PMP Exam: Tipsfor Passing the Exam the First Time 1-1,5 saattir Soru yok Soru yok
Toplam Süre 25 – 31 saattir 7 – 8 saattir 4 – 5 saattir

3.4) Rita’nın yardımcı kitabını okuyarak hazırlık için ayrıntılı bilgi:

Chapter 1 Tricks of the Trade® for Studying for This Exam (1-20. sayfalar): Kitaptan daha iyi yararlanmak ve sınav hakkında daha iyi fikir edinmek için önemli bir bölüm. Öngörülen süre yaklaşık 1 saat (Bazı noktaların eğitimde de verildiğini düşünürseniz bazı bölümleri atlayarak süreyi kısaltabilirsiniz. Fakat bu bölümü tümüyle atlamak iyi bir fikir değildir).

Chapter 2 Project Management Framework (21-46. sayfalar): Temel kavramları ve PMI’ın bakış açısını öğrenmek için önemli bir bölüm. Öngörülen okuma süresi, yaklaşık 45 dakika. Sorular (25 soru) için öngörülen süre ise yaklaşık 20-30 dakikadır (sınavda verilecek süre 30 dakika). Cevaplar için de yaklaşık 15-20 dakika harcamalısınız, çünkü cevaplar size hem eksiklerinizi gösterecek hem de soru cevaplarken dikkat etmeniz gereken noktalar ve perspektifi verecek. Toplam öngörülen süre 1,5 saat.

Chapter 3 Project Management Processes (47-106. sayfalar): Bu bölümün başında (50-68.sayfalar) ‘Rita’nın Process Chart ve Process Game’ i bulunmaktadır. Bu bölüm size her süreç grubu için önemli adımları göstermekte, sonra da açıklamaktadır. Süreç grupları için iyi bir giriş yapıp çerçeve çizdiği için bu bölüme en az 1 saat vakit ayırmanız önerilir. Diğer bölüm içinde (69-99. Sayfalar) öngörülen okuma süresi 1,5-2 saattir. Sorular (26 soru) için öngörülen süre ise yaklaşık 20-30 dakikadır (sınavda verilecek süre 31,2 dakika). Cevaplar için de yaklaşık 15-20 dakika harcamalısınız. Toplam öngörülen süre 3,5-4 saattir.

Chapter 4 Integration Management (107-158. sayfalar): Bu bölüm özellikle performans yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iki önemli alanı içermektedir. Bu nedenle bu kavramları ve süreçler arasındaki akışları öğrenmek sizin sınav başarınızı doğrudan etkileyebilecek faktörlerden biridir. Öngörülen okuma süresi 2,5-3 saattir (toplam 36 sayfa). Sorular (43 soru) için öngörülen süre ise yaklaşık 45-50 dakikadır (sınavda verilecek süre 51,6 dakika). Cevaplar için de yaklaşık 25-30 dakika harcamalısınız. Toplam öngörülen süre 4-4,5 saattir.

Chapter 5 Scope Management (159-196): Bu bölüm gereksinimlerin toplanması, Proje Kapsam Bildirimi, İş Kırılım Yapısı (WBS-Work Breakdown Structure) gibi PMI proje yönetimin iskeletini/temel yapısını oluşturan kavramları içermektedir. Ayrıca teslimatların (deliverables) ortaya çıkmasından, müşteri onayına kadar olan süreç akışı da mutlaka iyi öğrenilmesi gereken konulardır. Öngörülen okuma süresi 1,5-2 saattir (toplam 26 sayfa). Sorular (30 soru) için öngörülen süre ise yaklaşık 30-35 dakikadır (sınavda verilecek süre 36 dakika). Cevaplar için de yaklaşık 20-25 dakika harcamalısınız. Toplam öngörülen süre 2,5-3 saattir.

Chapter 6 Time Management (197-252): Bu bölüm aktivite tahminleri (estimate), zaman çizelgesi, kritik yol, bolluk gibi önemli kavram ve konuları içermektedir. Bunlarda sınavda kesinlikle karşınıza çıkacak ve bilinmesi zorunlu konulardır. Öngörülen okuma süresi 2,5-3 saattir (toplam 42 sayfa). Sorular (38 soru) için öngörülen süre ise yaklaşık 40-45 dakikadır (sınavda verilecek süre 45.6 dakika). Cevaplar için de yaklaşık 25-35 dakika harcamalısınız. Toplam öngörülen süre 4-4,5 saattir.

Chapter 7 Cost Management (253-290): Bu bölüm maliyet tahminleri (estimate), maliyet temel çizgisi, bütçe ve kazanılmış değer (earned value) analizi gibi önemli konuları içermektedir. Öngörülen okuma süresi 1,5-2 saattir (toplam 26 sayfa). Sorular (38 soru) için öngörülen süre ise yaklaşık 35-45 dakikadr (sınavda verilecek süre 45,6 dakika). Cevaplar için de yaklaşık 20-25 dakika harcamalısınız. Toplam öngörülen süre 2,5-3 saattir.

Chapter 8 Quality Management (291-332): Bu bölüm PMI’ın kaliteye bakışını, bununla ilgili terim ve tanımları, kalite güvence ve kalite kontrolün süreç akışındaki yeri/önemi, kalite ile ilgili araçlar (tools) gibi önemli konuları içermektedir. Öngörülen okuma süresi 1,5-2 saattir (toplam 31 sayfa). Sorular (31 soru) için öngörülen süre ise yaklaşık 25-35 dakikadır (sınavda verilecek süre 37,2 dakika). Cevaplar içinde yaklaşık 15-20 dakika harcamalısınız. Toplam öngörülen süre 2,5-3 saattir.

Chapter 9 Human Resource Management (333-380): Bu bölüm rol ve sorumluluk atama matrisi (Responsibility Assignment Matrix), personel yönetim planı (Staffing Management Plan),bu alandaki süreçlerde kullanılan araç ve teknikler (tools and technics), ekip oluşumu, çatışma yönetimi ve motivasyon teorileri gibi önemli konuları içermektedir. Öngörülen okuma süresi 2-2,5 saattir (toplam 35 sayfa). Sorular (31 soru) için öngörülen süre ise yaklaşık 30-35 dakikadır (sınavda verilecek süre 37,2 dakika). Cevaplar içinde yaklaşık 15-20 dakika harcamalısınız. Toplam öngörülen süre 3-3,5 saattir.

Chapter 10 Communications Management (381-404): Bu bölüm iletişim tipleri (communication types (formal written, informal written, etc), iletişim kanalları (communication channels) ve sayısının hesaplanması, iletişim modelleri (communication models) ve yöntemleri (methods), teknolojileri (tecnologies) ve engelleyicileri (blockers) gibi önemli konuları içermektedir. Öngörülen okuma süresi 45 dakika -1 saattir (toplam14 sayfa). Sorular (22 soru) için öngörülen süre ise yaklaşık 20-25 dakikadır (sınavda verilecek süre 26,4 dakika). Cevaplar içinde yaklaşık 10-15 dakika harcamalısınız. Toplam öngörülen süre 1-1,5 saattir.

Chapter 11 Risk Management (405-456): Önemli ve dikkatle okunması gereken bir konu olduğu için öngörülen okuma süresi 2,5-3 saattir (toplam 38 sayfa). Sorular (38 soru) için süre 40-45 dakikadır (sınavda verilecek süre 45,6). Cevaplar içinde yaklaşık 20-25 dakika harcamalısınız. Toplam öngörülen süre, 4 saat civarı. Bu bölümü bitirdiğinizde, ‘Risk’ ile ilgili terminolojiyi, planlama sırasında risk süreçlerindeki akışı, planlamadan sonra risk sürecini (control risks) öğrenmiş olmanız beklenmektedir.

Chapter 12 Procurement Management (457-626): Önemli ve dikkatle okunması gereken bir diğer konu olduğu için öngörülen okuma süresi 3,5-4 saattir (toplam 57 sayfa). Sorular (37 soru) için süre 40-44 dakikadır (sınavda verilecek süre 44.4 dakika). Cevaplar içinde yaklaşık 20-25 dakika harcamalısınız. Toplam öngörülen süre 5,5 saat civarı. Bu bölümü bitirdiğinizde, Tedarik ile ilgili terminolojiyi, her bir aşamada (planlama, yürütme, izleme & kontrol, kapanış) tedarik için ne yapıldığı, tedarik dokümanları ile kontrat tipleri arasındaki ilişki, her bir kontrat tipinin özelliklerini öğrenmiş olmanız beklenmektedir.

Chapter 13 Stakeholder Management (527-548): Bu bölüm PMI’ın paydaşlara bakışı, proje başlangıcında paydaş listesinin (stakeholder register) hazırlanması ve analizinin (analysis) yapılması, projenin diğer aşamalarında paydaş beklenti, ihtiyaç ve isteklerinin belirlenen stratejiye göre yönetilmesi ve denetlenmesi gibi önemli konuları içermektedir. Öngörülen okuma süresi 45 dakikadır (toplam 13 sayfa). Sorular (20 soru) için öngörülen süre ise yaklaşık 15-20 dakikadır (sınavda verilecek süre 24 dakika). Cevaplar içinde yaklaşık 10-15 dakika harcamalısınız. Toplam öngörülen süre 1-1,5 saattir.

Chapter 14 Professional and Social Responsibility (549-572): Bu bölüm PMI’ın profesyonel ve sosyal sorumluluk, etik gibi konulara bakışını göstermektedir. Bu konudan mutlaka sorular çıkacağı veya çoğu soruda verilenlere bu gözle bakılması şart olduğu için bu bölüm kesinlikle atlanmamalıdır. Öngörülen okuma süresi 45 dakika-1 saattir (toplam 13 sayfa). Sorular (27 soru) için öngörülen süre ise yaklaşık 25-31 dakikadır (sınavda verilecek süre 32,4 dakika). Cevaplar içinde yaklaşık 15-25 dakika harcamalısınız. Toplam öngörülen süre 1,5-2 saattir.

Chapter 15 The PMP Exam: Tips for Passing the Exam the First Time (573-588): Bu bölüm önemli noktaların genel bir tekrarını içermektedir. Böylece edindiğiniz bilgilerdeki boşluk ve eksiklerinizi görmeniz için size yardımcı olacaktır. Ayrıca sınav için gerekli (ezberleminiz gereken) formüllerde verilmektedir. Sınav öncesi ve sırasında dikkat edilmesi önerilen noktalarda sunulmuştur. Bu içeriği nedeniyle bu bölümde mutlaka atlanmamalı ve okunmalıdır. Öngörülen okuma süresi 1-1,5 saattir (yaklaşık 13 sayfa).

 3.5) PMBOK’ı okuyarak hazırlık için ayrıntılı bilgi (İngilizce Versiyon):

Rita’dan sonra PMBOK’ı okumak; süreç girdi ve çıktıları, süreçlerde kullanılan araç ve teknikler (Tools and Technics) ve diğer süreçlerle ilişkileri öğrenmek için özellikle önerilir. Rita’yı okuyup epeyce şey öğrenebilirsiniz, ama PMBOK’a bakmayacak olursanız yukarıdaki noktalarda zayıf kalabilirsiniz. Zaten Rita’da belli noktalarda ayni şeyleri tekrarlamamak adına okuyucuyu PMBOK’taki ilgili sayfa numaralarına yönlendirmektedir.

Bölüm 1 Introduction: Temel bazı proje yönetimi kavramlarını, Rita’dan sonra PMBOK’ın dili ve bakış açısı ile okumak, bazı ayrıntıların zihninizde yerleşmesini sağlayabilir (toplam 18 sayfa). Öngörülen süre 50-60 dakika.

Bölüm 2 Organizational Influences and Project Life Cycle: Diğer proje yönetimi kavramlarını, organizasyon etkilerini, Rita’dan sonra PMBOK’ın dili ve bakış açısı ile okumak, bu kavramların pekişmesini sağlayabilir (toplam 28 sayfa). Öngörülen süre 50-60 dakika.

Bölüm 3 Project Management Processes: PMI’ın proje yönetimine süreç/süreç gruplarına yaklaşımını yüksek seviye (High Level) olarak çok güzel özetleyen bir bölüm. Özellikle şekil 3.3 ‘Project Management Process İnteractions’I rahat bir şekilde izleyebildiğiniz takdirde gerçekten süreç grupları arasındaki akış anlaşılmış demektir. İlk okuyuşunuzda bu mümkün olmasa da PMBOK ve Rita’da tüm süreçleri bitirdikten sonra, şekil 3.3’ü tekrar gözden geçirmeniz size bulunduğunuz nokta açısından da fikir verecektir (toplam 15 sayfa ). Öngörülen süre 45-50 dakika.

Bölüm 4 Project Integration Management: Entegrasyon gibi proje yönetiminin ana yapısını oluşturan bir bilgi alanını Rita’dan sonra okumak, özellikle girdilerin her bir sürece ne amaçla girdi olduğunun anlaşılmasını, araç ve tekniklerin niçin ve ne amaçla kullanıldığını öğrenmenizi sağlayacaktır (toplam 42 sayfa ). Öngörülen süre 125-150 dakika.

Bölüm 5 Project Scope Management: Kapsam gibi önemli konulardan birini PMBOK’tan okumak kapsam ve gereksinimler için kullanılan araç ve teknikleri daha iyi anlamanızı sağlayacak. Gene gereksinim dokümanı (requirement document) gereksinim izlenebilirlik matrisi (requirement traceability matrix), proje kapsam bildirimi (Project Scope Statement) ve iş kırılım yapısı (WBS-Work Breakdown Structure) gibi proje için çok önemli çıktılar hakkında bilgilerinizdeki boşlukları tamamlayacaktır   (toplam 36 sayfa ). Öngörülen süre 125-150 dakika.

Bölüm 6 Project Time Management: Bu bölüm Rita’da gayet güzel anlatılmaktadır. Fakat PMBOK’tan okumak hem size bir tekrar olanağı verecek, hem de süreçler arası akış ve girdi/çıktıları daha iyi öğrenmenizi sağlayacaktır (toplam 52 sayfa ). Öngörülen süre 180-200 dakika.

Bölüm 7 Project Cost Management: Bu bölüm size yapısal (girdi/çıktı ve araç/teknikler anlamında) bakış açısı ile bir tekrar olanağı sağlayacaktır. Kazanılmış değer gibi önemli bir konuda da eksiklerinizi tamamlayabileceksiniz (toplam 33 sayfa ). Öngörülen süre 90-120 dakika.

Bölüm 8 Project Quality Management: Bu bölüm size özellikle araç ve teknikler (tools and technics) açısından iyi bir tekrar ve eksiklerinizi (seven basic quality tools, quality management and control tools, gibi) tamamlama olanağı sağlayacaktır (toplam 27 sayfa ). Öngörülen süre 90-120 dakika.

Bölüm 9 Project Human Resource Management: Bu bölüm size özellikle yaratılan dokümanlar (Staffing management plan, Project organization chart gibi), araç ve teknikler (tools and technics) açısından iyi bir tekrar ve eksiklerinizi tamamlama olanağı sağlayacaktır (toplam 31 sayfa ). Öngörülen süre 90-120 dakika.

Bölüm 10 Project Communication Management: Bu bölüm bu konuda size genel bir tekrar olanağı sağlayacaktır (toplam 22 sayfa ). Öngörülen süre 60 dakika.

Bölüm 11 Project Risk Management: Risklerle ilgili süreçleri Rita’dan sonra araç ve tekniklere, girdi ve çıktılara ağırlık vererek daha sistematik bir yaklaşımla okumak, bilgilerinizdeki eksikleri gidermenize ve risk süreçleri arasındaki akışı daha iyi anlamanıza yardımcı olacaktır (toplam 45 sayfa ). Öngörülen süre 150-180 dakika.

Bölüm 12 Project Procurement Management: Tedariklerle ilgili süreçleri Rita’dan sonra araç ve tekniklere, girdi ve çıktılara ağırlık vererek daha sistematik bir yaklaşımla okumak, çeşitli tedarik dokümanlarının içeriği ve diğer tedarik süreç çıktıları (anlaşmalar) gibi konuları tekrar etmenizi ve eksiklerinizi gidermenizi sağlayacaktır (Toplam 34 sayfa). Öngörülen süre 125-150 dakika.

Bölüm 13 Project Stakeholder Management: Bu bölüm bu konuda size genel bir tekrar olanağı sağlayacaktır (toplam 25 sayfa ). Öngörülen süre 50-60 dakika.

Appendix A1: Bu bölüm özellikle genel bir tekrar ve süreç girdi/çıktılarının bir tekrarı olarak okunabilir. Fakat amaç sınava hazırlanmaksa, bunun yerine soru çözerek zayıf alanların belirlenmesi ve bunun sonucunda Rita ve/veya PMBOK tan bu zayıf alanlara yönelik ikinci bir okuma yapılması önerilir (toplam 44 sayfa).

Glossary: Bu bölümün üzerinden geçerek, size tanıdık gelmeyen tanım ve terimler üzerinde çalışma yapmanız önerilir. Bu farklı bir bakış açısından zayıf yönlerinizi gösterip sınav başarınızı arttıracağı için önerilmektedir (toplam 44 sayfa). Öngörülen süre 90-120 dakika.

Categories: PMP