UDEMY Eğitimlerimiz

Hayatımız Proje

Bu ders programında proje yönetimi hakkında temel bilgileri alacak ve projelerinizi planlarken ve yönetirken kullanabileceğiniz pratik bilgiler elde edeceksiniz. Bu eğitimin içeriğini hazırlarken referans aldığımız kaynak kendi yazdığımız; Hayatımız Proje: Proje Yöneticisinin El Kitabı adlı kitap olmuştur.

Bu kursu alan kişiler proje yönetimi hakkından en temel bilgileri bulacaktır. Bunlar özetle;

* Kavramlar

* Proje Yönetimi Paydaşları

* Organizasyon Yapıları

* Süreçler

* Bilgi Alanları

IMG_6297

PMP® Exam Questions – PMBOK®6 – Guide Aligned

If you need logically questions of PMP® Examination, you are on the right address. Do not waste time and money with the questions that can be solved by memorizing because for a long time PMI® has changed the policy of question types.

To reach the success on PMP® Exam, you need to understand framework of project management, process interactions, formulas of Earned Value Analysis and understand how to comment the results.

In addition, you should understand the role and responsibility of each stakeholders, especially project manager.

pmp pass fail

Proje Yönetimi Dokümanları

Projeleri başarmak istiyoruz. Gereksinimlerin karşılanmasını, müşteri memnuniyetini esas alıyoruz. Gecikmek ve bütçemizi aşmak istemiyoruz.

Bu yüzden gereksinimleri netleştirip, planlarımızı yapmak, ne durumda olduğumuzu izlemek ve geleceğe yönelik öngörülerimizi yapmak zorundayız.

Yazmayı sevmiyoruz ama öte yandan her bilgiye ulaşmak istiyoruz.

Proje dokümantasyonu, bir süreç dahilinde ele alındığında proje ile ilgili tüm bilgilere sahip olmamızı ve kayıt altına almamızı sağlar.

Proje dokümantasyonun ne işe yaradığını ve dokümantasyon yönetimini bilmek, harcanacak eforun boşa gitmediğini gösterecektir.

Geçmişi hatırlamak, geleceği yönetmek, gereksiz bilgileri içermeyen, en az eforla en çok faydayı sağlayacak dokümantasyon ile projeler kendilerini başarıya taşırken, gelecekteki projeler içinde ciddi bir değer yaratmış olurlar.

Bu eğitimde PMI’ın PMBOK 6’da özellikle altını çizdiği belgeleri videolarla dinleyerek öğrenebilirsiniz. Örnek şablonları bilgisayarınıza indirerek kurumunuza özgün hale getirebilirsiniz.

1833230_a93f

Türkçe PMP® Hazırlık Soruları – PMBOK®-6 Uyumlu

PMP® Sınavı için çok ama çok fazla soru çözmeniz gerekmektedir.

PMBOK®-6 için hazırladığımız bu set Türkçe PMP® Sınavına çalışanları için eşsiz bir içeriğe sahip niteliğindedir. İstanbul Kurumsal Gelişim eğitmenleri tarafından PMBOK®-6 referans alınarak hazırlanmış ve her sorunun PMBOK®-6’daki sayfa numarası da sorunun açıklama kısmına eklenmiştir.

Böylece amacımız soru çözerek, öğrenmenizi kolaylaştırmaktır.

turkce pmp sorulari

50 Soruluk Hediye Türkçe PMP Soruları

hediye

Proje Portföy Yönetimi

1. bölümde Portföy Yönetimine ilişkin tanımlar, prensipler, rol ve sorumluluklar yer almaktadır.

2. bölümde Portföy Yaşam Döngüsü (Başlangıç, Planlama, Yürütme, Optimizasyon, İzleme&Kontrol) süreçleri, nelerin yapılması gerektiği ile ilgili detaylıca açıklanmaktadır.

3. bölümde “Doğru şeyi yapıyor muyuz?” sorusunun yanıtı Portföy Stratejik Yönetimi başlığı altında açıklanmaktadır. Üst Yönetimin başlattığı girişimlerin, stratejik düşünme ile ele alınmasının önemi ve organizasyonun stratejik hedeflerine ulaşmak için izleyeceği yol Portföy Stratejik Yönetimi başlığı altında açıklanmaktadır.

4. Bölümde yönetim ile yönetişim arasındaki farklar, yönetişime ilişkin prensipler, tüm paydaşları ilgilendiren konularda yönetişim çerçevesinin oluşturulması ile ilgili prensipler Portföy Yönetişimi başlığı altında açıklanmaktadır.

5. Bölümde portföy başarısı için organizasyonun kaynak kapasite ve yeterliliklerinin portföyün ihtiyaç duyduğu kapasite ve yeterlilikler ile karşılanması, bu konuda dikkat edilmesi gerekenler Portföy Kapasite ve Yeterlilik Yönetimi başlığı altında açıklanmaktadır.

6. Bölümde portföye atanmış sınırlık kaynakların desteğinin sağlanması ve paydaşlarla iletişim konusunda dikkat edilmesi gereken prensipler Paydaş Katılımını Sağlama başlığı altında açıklanmaktadır.

7. Bölümde portföye yapılan yatırımın, organizasyonel stratejide bahsedilen ve beklenen değeri üretmesi, değerin en üst seviyeye çıkarılması, gerçekleştirilmesi, ölçülmesi ve raporlanması konuları Portföy Değer Yönetimi başlığı altında açıklanmaktadır.

8. Bölümde organizasyonun strateji ve iş modelinde portföyün başarıya ulaşmasının önündeki risklerin tanımlanması, analiz edimesi, dengelenmesi ve yanıt planlarının oluşturulması Portföy Risk Yönetimi başlığı altında açıklanmaktadır.

9. Bölümde Portföy Yönetiminde bahsi geçen araç ve teknikler anlatılmaktadır.

Anlatan: Savaş ŞAKAR

udemy-portfoy-yonetimi-1

Şantiye Yönetimi

Şantiye Proje Yönetimiyle ilgili okullarda öğretilmeyen dersler bu eğitimin içeriğinde yer alacaktır.

Bu eğitimde, teklif çalışmaları, ihale şartlarının hazırlanması, planlama, maliyet kontrol, hak ediş uygulamaları, satın alma, tasarım yönetimi, şantiye organizasyonu, dizayn yönetimi, sözleşme yönetimi, alt yüklenici yönetimi hakkında uygulamaya yönelik detaylı bilgiler verilmektedir.

Ayrıca, bu eğitimi alanlar 30 yılı aşkın sürede sektörün içinde yer alan Cem KAFADAR’ın deneyimlerinden oluşturulmuş bilgi birikimine ulaşacaklar, eğitim sonunda ders notlarını ve şantiye yönetimi ile ilgili faydalanabilecekleri dökümanları da bilgisayarlarına yükleyebileceklerdir.

santiyr

Projelerde Süre Kısaltma Teknikleri

Ayrılan ya da belirlenen zamanlarda projelerinizi bitirmede problemler yaşıyor musunuz?

Sürekli projeleriniz gecikiyor mu?

Kafadan atma bitiş tarihleri, müşteri baskısı ve rekabet ortamı gibi sebeplerle projelerinizi daha kısa sürede bitirmek zorunda kalıyor musunuz?

Gelişen rekabet ortamında, baskıcı zaman hedefleri yüzünden projelerin zamanında tamamlanması giderek zorlaşmaktadır.

Projenin, planlanırken istenilen sürenin tutturulması, yürütme süreçlerinde yapılan sürekli kontroller ile geri kalan işlerin zamanında tamamlanabilmesi için süre kısaltma çalışmalarının yapılması gerekmektedir.

Süre kısaltma, maliyet ile birlikte düşünülerek doğru ve uygun çözümler üretilebilir.

sure kisaltma

Projelerde Finansal Teknikler

Proje Yönetiminin başlangıç noktası olan projelerin fizibilite çalışması hakkında merak edilen konuları bu eğitim içinde bir araya getirdik.

Bir fikir, hangi adımlardan geçerek bir proje olarak karşımıza çıkıyor?

Firmalar yatırımlarına nasıl karar veriyorlar?

Proje fikri ortaya çıktıktan sonra bu fikrin kazançlı olup olmayacağı nasıl hesaplanıyor?

İşte, bütün bu soruların arkasında Finansal Matematik çalışıyor ve proje için harcanacak bedel ile o projeden beklenen kazanç zaman da göz önüne alınarak karşılaştırılıyor.

Gelin, bu soruların cevaplarını eğitimimizin içinde birlikte bulalım.

finansal

Proje Ölçütleri ve Ölçüt Yönetimi

Projelerin hedeflerini başarıyla gerçekleştirmeleri iyi bir performans ile mümkündür. Proje performansının belirli ölçütler ve ölçümleme yöntemleri ile izlenmesi gerekir.

Paydaşların üzerinde anlaştığı ölçütler doğrultusunda projeler izlenebilir, mevcut durum gerçekçi bir şekilde anlaşılabilir.

Hangi ölçütlerin seçileceği ve nasıl yönetileceği profesyonel bir şekilde ele alınmalıdır. Böylelikle değer katmayan ölçülerden uzak durulurken, hızlı karar verme, problemi erken fark etme gibi konularda gelişim sağlanabilir.

Proje Yöneticilerinin, performansı yönetme sorumluluğunu yerine getirmeleri ölçütlere ve ölçüt yönetimine bağlıdır. Mevcut durumu anlamak kadar geleceğe dönük eğilimleri anlayıp doğru eylemleri tercih etmelerini sağlar.

Proje Yönetiminde Ölçüt Yönetimi ;

·       Maliyetleri düşürmek,

·       Kayıpları azaltmak,

·       Artan ve karmaşıklaşan projelerle ilgili yaklaşımları geliştirmek ve

·       Başarı ve performansı ölçümlemek için büyük fırsatlar sunmaktadır.

Bu eğitim ile bir çok profesyonel disiplinde olduğu gibi yanlış önyargıların giderilmesi, doğru ve gerçek ölçüt yönetiminin anlaşılması hedeflenmektedir. Gelecekte Proje Yönetiminin daha fazla “ölçüt” odaklı olacağı gerçeği üzerinden hareketle kavramsal farklılıklar, süreç bazlı yaklaşım gibi konularda açıklayıcı bilgiler verilmektedir.

Ölçüt Yönetimine, üst yönetimi ikna etme ile ilgili ipuçları, ölçüt yönetiminin kurum içinde nasıl bir destek beklediği, çalışan performansı açısından nasıl ele alınması gerektiği, ölçütlerin seçimi ve kategorilendirilmesi, proje yönetimi ofisi ve yönetişim açısından ölçütler derslerde yer almaktadır.

Son ders, bir şirketin, ölçüt yönetimi ile tek bir sayfada proje durumunu etkin bir şekilde nasıl sunabildiğine ilişkin bir örnek sunmaktadır.

ölçüt

Türkçe PMP® Hazırlık Eğitimi – 1/11 – Genel Çerçeve

pmp 1

Türkçe PMP® Hazırlık Eğitimi – 2/11 – Entegrasyon Yönetimi

pmp2

Türkçe PMP® Hazırlık Eğitimi – 3/11 Kapsam Yönetimi

pmp3

Türkçe PMP® Hazırlık Eğitimi – 4/11 – Zaman Yönetimi

pmp4

Türkçe PMP® Hazırlık Eğitimi – 5/11 – Maliyet Yönetimi

pmp5

Türkçe PMP® Hazırlık Eğitimi – 6/11 – Kalite Yönetimi

pmp6

Türkçe PMP® Hazırlık Eğitimi – 7/11 – Kaynak Yönetimi

pmp7

Türkçe PMP® Hazırlık Eğitimi – 8/11 – İletişim Yönetimi

pmp8

Türkçe PMP® Hazırlık Eğitimi – 9/11 – Risk Yönetimi

pmp9

Türkçe PMP® Hazırlık Eğitimi – 10/11 – Tedarik Yönetimi

pmp10

Türkçe PMP® Hazırlık Eğitimi – 11/11 – Paydaş Yönetimi

pmp11

 

 1. 21/12/2009, 01:10

  60 saatlik PMP Sınavına yönelik Proje Yönetimi eğitiminden sonra, Gökrem Bey ile 21 saatlik PMP sınavına hazırlık eğitimi tamamlayıcı bir eğitim oldu.
  Hocam teşekkürler, umarım bir sonraki yorumum da PMP ailesinin bir ferdi olarak yazarım 🙂

  Beğen

 2. 02/01/2010, 07:23

  @Erdinç Uğurlu
  Değerli yorumlarınız için ben teşekkür ederim. Sizi en yakın zamanda PMP olarak göreceğimizi umut ediyorum.

  Beğen

 3. Mehmet Şapçıoğlu
  11/04/2010, 16:02

  Proje yönetimi eğitimini aldıktan sonra ‘keşke daha önce bu eğitimi almış olsa idim’ diye düşünmüş olsam da şimdi almış olmaktan son derece mutlu oldum. GÖKREM Hocama Teşekkür ederken bana bu eğitimi sağlayan VAKIFBANK BİM Yöneticilerime de Teşekkür ederim.

  Beğen

 4. S.Bilge HACIÖMEROĞLU
  14/07/2011, 14:01

  Merhabalar Gökrem bey,

  Bende 02.Temmuz.2011 itibariyle PMP oldum…..Size herşey için teşekkür ederim….

  Görüşmek üzere……

  S.Bilge HACIÖMEROĞLU
  Türk Telekom PPYD

  Beğen

 5. 29/07/2011, 15:54

  Tebrik ederim, aramıza hoşgeldiniz.

  Beğen

 6. erol
  11/08/2011, 10:38

  Merhaba, PMP olduktan sonra, sınavdan hemen sonra verilen sertifika hariç, herhangi bir sertifika ya da kimlik kartı gibi birşey gönderiliyor mu adrese? Ben gönderiliyor biliyorum ama, 7 Mayıs 2011’de PMP olmuştum, bugüne kadar gelen-giden bişey olmadı 😦 Ne yapmam, nereye başvurmam lazım, ilginize tşk.

  Beğen

 7. 14/08/2011, 15:56

  @erol
  Sınava girişiniz esnasında, sizinle iletişime geçen, müşteri ilişkilerindeki kişilerle irtiata geçmenizi tavsiye ederim.

  PMP sertifikanız, bir kimlik kartı, bir de ceket için rozet geliyor. Eksik olursa haberim olsun… içeride arkadaşlar var, ayarlarız. 🙂

  Beğen

 8. Aziz Baykan
  18/10/2011, 17:36

  Hocam merhaba,
  PMP olanlar kervanına bugün itibari ile ben de katıldım.Herşey için teşekkürler

  Beğen

 9. 22/10/2011, 21:11

  Tebrikler

  Beğen

 10. Seçil Orhun
  26/10/2011, 10:18

  Gökrem Bey Merhabalar,

  Ben 1 senedir çalışma hayatındayım, üniversitede yaklaşık 40 saatlik proje yönetimi eğitimi aldım. Çalışıp, sertfika sahibi olmak istiyorum. Yalnız tecrübem az olduğu için bu sınava girebilme hakkım var mıdır yok mudur? Yakın zaman için mümkün değil ise ne zamana planlıyor olabilirim? Sizden bilgi almak istedim..

  Teşekkürler,iyi çalışmalar.

  Beğen

 11. 29/10/2011, 22:30

  Merhabalar,

  Aşağıdaki linkteki yazımı incelemenizi rica edeceğim.

  http://www.gokremtekir.com/index.php/2009/01/22/pmp-sertifikasi-basvuru-sartlari/

  Beğen

 12. Barış Pelitli
  19/11/2012, 13:37

  Merhaba Gökrem Hocam,

  4 Kasım 2012 itibariyle PMP oldum.

  Sınavı kazanmamda, sizden almış olduğum eğitimin ve eğitimden sonra yaptığımız workshop’un çok ciddi katkısı olduğuna inanıyorum.

  Her şey için çok teşekkürler…

  Barış PELİTLİ

  Beğen

 13. 19/11/2012, 17:24

  Tebrik ederim ve aramıza hoşgeldiniz.

  Beğen

 14. Mustafa Şengül
  27/02/2013, 15:56

  Gökrem Hocam Merhaba,
  Geçtiğimiz Perşembe günü girdiğim sıvavı geçerek ben de PMP oldum. Maddi ve Manevi her türlü yardımlarınız için çok teşekkür ederim. PMP olmak isteyenlere kesinlikle İstanbul Kurumsal Gelişim’i tavsiye ediyorum. Özellikle sadece soru çözme üzerine yaptığınız eğitim çok verimli idi. Sınava girmeden önce mutlaka alınması faydalı olacağını paylaşmak isterim.

  Size ve İstanbul Kurumsal Gelişim ailsine buradan sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

  Başarılarınızın devamını dilerim. İyi ki varsınız…

  Beğen

 15. Erhan
  24/04/2013, 15:39

  Merhaba Gökrem Hocam,

  2011 yılında Türk Telekom’da eğitiminize katılmıştım. Haziran sonu sınava gieceğim kısmetse. 14, 15, 16, 17. test cevaplarını nerden temin edeceğim hususunda yardımcı olabilirmisiniz acaba? Teşekkürler.

  Beğen

 16. 06/05/2013, 05:24

  Erhan Bey,
  2011’de hangi ay eğitime katıldığınızı hatırlıyor musunuz?

  Beğen

 17. Emel Maden
  25/10/2017, 08:51

  Merhaba Gökrem Hocam,

  PMP sınavını başarıyla geçtim. Yaklaşık 4 yıl önce sizin PMP eğitimlerinize katılmıştım. PMBOK değişeceği için, bu yıl içinde sınava girmeye karar verdim. Rita’dan çalıştım ve PMBOK’tan da konuları takip ettim. Desteğiniz için tekrar çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere…

  Beğen

 18. 26/10/2017, 07:13

  Tebrik ediyorum Emel Hanım. Aramıza hoşgeldiniz.

  Beğen

 19. Sait Varan
  20/03/2018, 19:12

  Gökrem Hocam’dan 2016 yılı Haziran civarında PMP eğitimini almıştım. Ders sırasında ve sonrasında sağladığı kesintisiz destek için teşekkür ederim. Bugün girdiğim sınavda da sertifikayı almaya hak kazandım şükür. Harcanan tüm emekler kıymetlidir, tekrardan teşekkür ederim.

  Beğen

 20. 20/03/2018, 19:14

  Tebrikler Sait Bey, aranıza hoşgeldiniz.

  Beğen

 21. Cengiz
  25/09/2018, 12:41

  11 adet Türkçe PMP® Hazırlık Eğitimi nin, ingilizcesinde (Project Management Professional (PMP)® – 35 Contact Hours) olduğu gibi tek ders halinde olanı varmıdır ?

  Sanırım Türkçesi 15 saatlik, bu sınava giriş şartı için yeterlimidir?

  Bitirme sertifikasında e-learning oluğu yazıyormu?

  Teşekkürler

  Beğen

 22. 25/09/2018, 16:47

  Merhaba Cengiz Bey,

  Dersleri modüler hale getirdik. Tek set olarak bulamazsınız.

  Sınıf eğitimleri aslında 45 dakikadır. Yani burada gördüğünüz 15 saat aslında 22 saate karşılık gelir. Eğitim içinde 140 adet soru seti vardır (3 saat çalışma gerektirir) ve ayrıca bütün setleri aldığınızda 600 soru hediyemiz vardır ki bu da 12 saatlik soru çözme çalışması eder ve 35 saat gereksinimini rahatlıkla karşılar.

  Beğen

 23. Cengiz
  27/09/2018, 13:11

  Merhaba Gökrem Bey, cevabınız için teşekkürler.

  Bu eğitimi alırken Pmbok 6.ver Türkçe nin yanında hangi kitabı almalıyım. Head First PMP Türkçe öneriliyor, ancak satışı yok. Rita öneriliyor, ancak bu da versiyon 6 ya uygunmudur veya başka önerebileceğiniz kaynak/lar vardmıdır?

  Beğen

 24. 28/09/2018, 22:15

  Merhaba Cengiz Bey,

  Evet henüz sadece Rita’nın 9.versiyonu PMBOK 6 ile uyumludur. O da İngilizce’dir.

  Bunların haricinde bizim sınıf eğitimlerimizi tavsiye edebilirim. 0216-456 6050

  Beğen

 1. No trackbacks yet.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.