UDEMY Eğitimlerimiz

Hayatımız Proje

Bu ders programında proje yönetimi hakkında temel bilgileri alacak ve projelerinizi planlarken ve yönetirken kullanabileceğiniz pratik bilgiler elde edeceksiniz. Bu eğitimin içeriğini hazırlarken referans aldığımız kaynak kendi yazdığımız; Hayatımız Proje: Proje Yöneticisinin El Kitabı adlı kitap olmuştur.

Bu kursu alan kişiler proje yönetimi hakkından en temel bilgileri bulacaktır. Bunlar özetle;

* Kavramlar

* Proje Yönetimi Paydaşları

* Organizasyon Yapıları

* Proje Yönetimi Süreçleri

* Proje Yönetimi Bilgi Alanları

IMG_6297

PMP® Exam Questions – PMBOK®6 – Guide Aligned

If you need logically questions of PMP® Examination, you are on the right address. Do not waste time and money with the questions that can be solved by memorizing because for a long time PMI® has changed the policy of question types.

To reach the success on PMP® Exam, you need to understand framework of project management, process interactions, formulas of Earned Value Analysis and understand how to comment the results.

In addition, you should understand the role and responsibility of each stakeholders, especially project manager.

pmp pass fail

Proje Yönetimi Dokümanları

Projeleri başarmak istiyoruz. Gereksinimlerin karşılanmasını, müşteri memnuniyetini esas alıyoruz. Gecikmek ve bütçemizi aşmak istemiyoruz.

Bu yüzden gereksinimleri netleştirip, planlarımızı yapmak, ne durumda olduğumuzu izlemek ve geleceğe yönelik öngörülerimizi yapmak zorundayız.

Yazmayı sevmiyoruz ama öte yandan her bilgiye ulaşmak istiyoruz.

Proje dokümantasyonu, bir süreç dahilinde ele alındığında proje ile ilgili tüm bilgilere sahip olmamızı ve kayıt altına almamızı sağlar.

Proje dokümantasyonun ne işe yaradığını ve dokümantasyon yönetimini bilmek, harcanacak eforun boşa gitmediğini gösterecektir.

Geçmişi hatırlamak, geleceği yönetmek, gereksiz bilgileri içermeyen, en az eforla en çok faydayı sağlayacak dokümantasyon ile projeler kendilerini başarıya taşırken, gelecekteki projeler içinde ciddi bir değer yaratmış olurlar.

Bu eğitimde PMI’ın PMBOK 6’da özellikle altını çizdiği belgeleri videolarla dinleyerek öğrenebilirsiniz. Örnek şablonları bilgisayarınıza indirerek kurumunuza özgün hale getirebilirsiniz.

1833230_a93f

Türkçe PMP® Hazırlık Soruları – PMBOK®-6 Uyumlu

PMP® Sınavı için çok ama çok fazla soru çözmeniz gerekmektedir.

PMBOK®-6 için hazırladığımız bu set Türkçe PMP® Sınavına çalışanları için eşsiz bir içeriğe sahip niteliğindedir. İstanbul Kurumsal Gelişim eğitmenleri tarafından PMBOK®-6 referans alınarak hazırlanmış ve her sorunun PMBOK®-6’daki sayfa numarası da sorunun açıklama kısmına eklenmiştir.

Böylece amacımız soru çözerek, öğrenmenizi kolaylaştırmaktır.

turkce pmp sorulari

50 Soruluk Hediye Türkçe PMP Soruları

Lütfen kupon isteyin: gokremtekir@me.com

hediye

Proje Portföy Yönetimi

1. bölümde Portföy Yönetimine ilişkin tanımlar, prensipler, rol ve sorumluluklar yer almaktadır.

2. bölümde Portföy Yaşam Döngüsü (Başlangıç, Planlama, Yürütme, Optimizasyon, İzleme&Kontrol) süreçleri, nelerin yapılması gerektiği ile ilgili detaylıca açıklanmaktadır.

3. bölümde “Doğru şeyi yapıyor muyuz?” sorusunun yanıtı Portföy Stratejik Yönetimi başlığı altında açıklanmaktadır. Üst Yönetimin başlattığı girişimlerin, stratejik düşünme ile ele alınmasının önemi ve organizasyonun stratejik hedeflerine ulaşmak için izleyeceği yol Portföy Stratejik Yönetimi başlığı altında açıklanmaktadır.

4. Bölümde yönetim ile yönetişim arasındaki farklar, yönetişime ilişkin prensipler, tüm paydaşları ilgilendiren konularda yönetişim çerçevesinin oluşturulması ile ilgili prensipler Portföy Yönetişimi başlığı altında açıklanmaktadır.

5. Bölümde portföy başarısı için organizasyonun kaynak kapasite ve yeterliliklerinin portföyün ihtiyaç duyduğu kapasite ve yeterlilikler ile karşılanması, bu konuda dikkat edilmesi gerekenler Portföy Kapasite ve Yeterlilik Yönetimi başlığı altında açıklanmaktadır.

6. Bölümde portföye atanmış sınırlık kaynakların desteğinin sağlanması ve paydaşlarla iletişim konusunda dikkat edilmesi gereken prensipler Paydaş Katılımını Sağlama başlığı altında açıklanmaktadır.

7. Bölümde portföye yapılan yatırımın, organizasyonel stratejide bahsedilen ve beklenen değeri üretmesi, değerin en üst seviyeye çıkarılması, gerçekleştirilmesi, ölçülmesi ve raporlanması konuları Portföy Değer Yönetimi başlığı altında açıklanmaktadır.

8. Bölümde organizasyonun strateji ve iş modelinde portföyün başarıya ulaşmasının önündeki risklerin tanımlanması, analiz edimesi, dengelenmesi ve yanıt planlarının oluşturulması Portföy Risk Yönetimi başlığı altında açıklanmaktadır.

9. Bölümde Portföy Yönetiminde bahsi geçen araç ve teknikler anlatılmaktadır.

Anlatan: Savaş ŞAKAR

udemy-portfoy-yonetimi-1

Şantiye Yönetimi

Şantiye Proje Yönetimiyle ilgili okullarda öğretilmeyen dersler bu eğitimin içeriğinde yer alacaktır.

Bu eğitimde, teklif çalışmaları, ihale şartlarının hazırlanması, planlama, maliyet kontrol, hak ediş uygulamaları, satın alma, tasarım yönetimi, şantiye organizasyonu, dizayn yönetimi, sözleşme yönetimi, alt yüklenici yönetimi hakkında uygulamaya yönelik detaylı bilgiler verilmektedir.

Ayrıca, bu eğitimi alanlar 30 yılı aşkın sürede sektörün içinde yer alan Cem KAFADAR’ın deneyimlerinden oluşturulmuş bilgi birikimine ulaşacaklar, eğitim sonunda ders notlarını ve şantiye yönetimi ile ilgili faydalanabilecekleri dökümanları da bilgisayarlarına yükleyebileceklerdir.

santiyr

Projelerde Süre Kısaltma Teknikleri

Ayrılan ya da belirlenen zamanlarda projelerinizi bitirmede problemler yaşıyor musunuz?

Sürekli projeleriniz gecikiyor mu?

Kafadan atma bitiş tarihleri, müşteri baskısı ve rekabet ortamı gibi sebeplerle projelerinizi daha kısa sürede bitirmek zorunda kalıyor musunuz?

Gelişen rekabet ortamında, baskıcı zaman hedefleri yüzünden projelerin zamanında tamamlanması giderek zorlaşmaktadır.

Projenin, planlanırken istenilen sürenin tutturulması, yürütme süreçlerinde yapılan sürekli kontroller ile geri kalan işlerin zamanında tamamlanabilmesi için süre kısaltma çalışmalarının yapılması gerekmektedir.

Süre kısaltma, maliyet ile birlikte düşünülerek doğru ve uygun çözümler üretilebilir.

sure kisaltma

Projelerde Finansal Teknikler

Proje Yönetiminin başlangıç noktası olan projelerin fizibilite çalışması hakkında merak edilen konuları bu eğitim içinde bir araya getirdik.

Bir fikir, hangi adımlardan geçerek bir proje olarak karşımıza çıkıyor?

Firmalar yatırımlarına nasıl karar veriyorlar?

Proje fikri ortaya çıktıktan sonra bu fikrin kazançlı olup olmayacağı nasıl hesaplanıyor?

İşte, bütün bu soruların arkasında Finansal Matematik çalışıyor ve proje için harcanacak bedel ile o projeden beklenen kazanç zaman da göz önüne alınarak karşılaştırılıyor.

Gelin, bu soruların cevaplarını eğitimimizin içinde birlikte bulalım.

finansal

Proje Ölçütleri ve Ölçüt Yönetimi

Projelerin hedeflerini başarıyla gerçekleştirmeleri iyi bir performans ile mümkündür. Proje performansının belirli ölçütler ve ölçümleme yöntemleri ile izlenmesi gerekir.

Paydaşların üzerinde anlaştığı ölçütler doğrultusunda projeler izlenebilir, mevcut durum gerçekçi bir şekilde anlaşılabilir.

Hangi ölçütlerin seçileceği ve nasıl yönetileceği profesyonel bir şekilde ele alınmalıdır. Böylelikle değer katmayan ölçülerden uzak durulurken, hızlı karar verme, problemi erken fark etme gibi konularda gelişim sağlanabilir.

Proje Yöneticilerinin, performansı yönetme sorumluluğunu yerine getirmeleri ölçütlere ve ölçüt yönetimine bağlıdır. Mevcut durumu anlamak kadar geleceğe dönük eğilimleri anlayıp doğru eylemleri tercih etmelerini sağlar.

Proje Yönetiminde Ölçüt Yönetimi ;

·       Maliyetleri düşürmek,

·       Kayıpları azaltmak,

·       Artan ve karmaşıklaşan projelerle ilgili yaklaşımları geliştirmek ve

·       Başarı ve performansı ölçümlemek için büyük fırsatlar sunmaktadır.

Bu eğitim ile bir çok profesyonel disiplinde olduğu gibi yanlış önyargıların giderilmesi, doğru ve gerçek ölçüt yönetiminin anlaşılması hedeflenmektedir. Gelecekte Proje Yönetiminin daha fazla “ölçüt” odaklı olacağı gerçeği üzerinden hareketle kavramsal farklılıklar, süreç bazlı yaklaşım gibi konularda açıklayıcı bilgiler verilmektedir.

Ölçüt Yönetimine, üst yönetimi ikna etme ile ilgili ipuçları, ölçüt yönetiminin kurum içinde nasıl bir destek beklediği, çalışan performansı açısından nasıl ele alınması gerektiği, ölçütlerin seçimi ve kategorilendirilmesi, proje yönetimi ofisi ve yönetişim açısından ölçütler derslerde yer almaktadır.

Son ders, bir şirketin, ölçüt yönetimi ile tek bir sayfada proje durumunu etkin bir şekilde nasıl sunabildiğine ilişkin bir örnek sunmaktadır.

ölçüt


Projelerde Temel Performans Göstergeleri – KPI

Bu eğitimde Proje Temel Performans Göstergelerini (KPI) aşağıdaki başlıklarda öğreneceksiniz.

 • Temel Performans Göstergesi Nedir?
 • Temel Performans Göstergeleri Hangi Alanlarda Kullanılır?
 • Performans Göstergeleri̇ Kategorileri Nelerdir?
 • KPI ve Kri̇ti̇k Başarı Faktörleri̇ arasındaki farklar nelerdir?
 • Öncü Göstergeler Nelerdir?
 • KPI Neden Önemlidir?
 • Her şey KPI Mıdır?
 • KPI Karakteristikleri – Smart Nedir?
 • KPI Karakteristikleri – Wayne Eckerson Yaklaşımı Nedir?
 • KPI’larda Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?
 • Proje Odaklı KPI Karakteristikleri ve Örnek KPI’lar
 • KPI Nasıl Belirlenir?
 • KPI ve Alaka İlişkisi Nedir?
 • KPI Seçi̇mi̇ Nasıl Yapılır?
 • Kötü KPI Seçi̇mi̇nin Sonuçları Nedir?
 • Paydaşlar ve KPI İlişkisini Neden Önemlidir?
 • KPI Ölçümü Nasıl Yapılır?
 • KPI Ölçümleme Teknikleri̇ Nelerdir?

1968002_b49b

Proje Yazma Eğitimi

KOSGEB – TÜBİTAK – KALKINMA AJANSLARI’nın destekledikleri proje tiplerini bu eğitimde bulabileceksiniz. Bu kuruluşlardan proje desteği isterken dikkat etmeniz gereken hususların neler olduğunu, başvuru dokümanlarının ana başlıklarını bu eğitim içinde öğreneceksiniz.

Proje Yazma Eğitimimizde bir proje başvurusu yaparken proje yazımında hangi ana bölümlerin olduğu ve bu ana bölümleri doldururken nelere dikkat edilmesi gerektiği anlatılmıştır.

Eğer sizin de bir proje fikriniz varsa ve fikriniz için destek arıyorsanız, fon kuruluşlarına nasıl başvurabilirsiniz, bu fon kuruluşlarındaki hakem heyetini nasıl ikna edebilirsiniz, yazdığınız proje dokümanında nelere dikkat etmelisiniz gibi soruların cevaplarına hakim olmanız gerekmektedir.

1975248_ecfb_4

Türkçe PMP® Hazırlık Eğitimi – 1/11 – Genel Çerçeve

pmp 1

Türkçe PMP® Hazırlık Eğitimi – 2/11 – Entegrasyon Yönetimi

pmp2

Türkçe PMP® Hazırlık Eğitimi – 3/11 Kapsam Yönetimi

pmp3

Türkçe PMP® Hazırlık Eğitimi – 4/11 – Zaman Yönetimi

pmp4

Türkçe PMP® Hazırlık Eğitimi – 5/11 – Maliyet Yönetimi

pmp5

Türkçe PMP® Hazırlık Eğitimi – 6/11 – Kalite Yönetimi

pmp6

Türkçe PMP® Hazırlık Eğitimi – 7/11 – Kaynak Yönetimi

pmp7


Türkçe PMP® Hazırlık Eğitimi – 8/11 – İletişim Yönetimi

pmp8

Türkçe PMP® Hazırlık Eğitimi – 9/11 – Risk Yönetimi

pmp9

Türkçe PMP® Hazırlık Eğitimi – 10/11 – Tedarik Yönetimi

pmp10

Türkçe PMP® Hazırlık Eğitimi – 11/11 – Paydaş Yönetimi

pmp11

600 Soruluk Türkçe Set

3 adet 200’erlik Türkçe soru setleri

1583806_8f11_2
 1. 21/12/2009 at 01:10

  60 saatlik PMP Sınavına yönelik Proje Yönetimi eğitiminden sonra, Gökrem Bey ile 21 saatlik PMP sınavına hazırlık eğitimi tamamlayıcı bir eğitim oldu.
  Hocam teşekkürler, umarım bir sonraki yorumum da PMP ailesinin bir ferdi olarak yazarım 🙂

 2. 02/01/2010 at 07:23

  @Erdinç Uğurlu
  Değerli yorumlarınız için ben teşekkür ederim. Sizi en yakın zamanda PMP olarak göreceğimizi umut ediyorum.

 3. Mehmet Şapçıoğlu
  11/04/2010 at 16:02

  Proje yönetimi eğitimini aldıktan sonra ‘keşke daha önce bu eğitimi almış olsa idim’ diye düşünmüş olsam da şimdi almış olmaktan son derece mutlu oldum. GÖKREM Hocama Teşekkür ederken bana bu eğitimi sağlayan VAKIFBANK BİM Yöneticilerime de Teşekkür ederim.

 4. S.Bilge HACIÖMEROĞLU
  14/07/2011 at 14:01

  Merhabalar Gökrem bey,

  Bende 02.Temmuz.2011 itibariyle PMP oldum…..Size herşey için teşekkür ederim….

  Görüşmek üzere……

  S.Bilge HACIÖMEROĞLU
  Türk Telekom PPYD

 5. 29/07/2011 at 15:54

  Tebrik ederim, aramıza hoşgeldiniz.

 6. erol
  11/08/2011 at 10:38

  Merhaba, PMP olduktan sonra, sınavdan hemen sonra verilen sertifika hariç, herhangi bir sertifika ya da kimlik kartı gibi birşey gönderiliyor mu adrese? Ben gönderiliyor biliyorum ama, 7 Mayıs 2011’de PMP olmuştum, bugüne kadar gelen-giden bişey olmadı 🙁 Ne yapmam, nereye başvurmam lazım, ilginize tşk.

 7. 14/08/2011 at 15:56

  @erol
  Sınava girişiniz esnasında, sizinle iletişime geçen, müşteri ilişkilerindeki kişilerle irtiata geçmenizi tavsiye ederim.

  PMP sertifikanız, bir kimlik kartı, bir de ceket için rozet geliyor. Eksik olursa haberim olsun… içeride arkadaşlar var, ayarlarız. 🙂

 8. Aziz Baykan
  18/10/2011 at 17:36

  Hocam merhaba,
  PMP olanlar kervanına bugün itibari ile ben de katıldım.Herşey için teşekkürler

 9. 22/10/2011 at 21:11

  Tebrikler

 10. Seçil Orhun
  26/10/2011 at 10:18

  Gökrem Bey Merhabalar,

  Ben 1 senedir çalışma hayatındayım, üniversitede yaklaşık 40 saatlik proje yönetimi eğitimi aldım. Çalışıp, sertfika sahibi olmak istiyorum. Yalnız tecrübem az olduğu için bu sınava girebilme hakkım var mıdır yok mudur? Yakın zaman için mümkün değil ise ne zamana planlıyor olabilirim? Sizden bilgi almak istedim..

  Teşekkürler,iyi çalışmalar.

 11. 29/10/2011 at 22:30

  Merhabalar,

  Aşağıdaki linkteki yazımı incelemenizi rica edeceğim.

  http://www.gokremtekir.com/index.php/2009/01/22/pmp-sertifikasi-basvuru-sartlari/

 12. Barış Pelitli
  19/11/2012 at 13:37

  Merhaba Gökrem Hocam,

  4 Kasım 2012 itibariyle PMP oldum.

  Sınavı kazanmamda, sizden almış olduğum eğitimin ve eğitimden sonra yaptığımız workshop’un çok ciddi katkısı olduğuna inanıyorum.

  Her şey için çok teşekkürler…

  Barış PELİTLİ

 13. 19/11/2012 at 17:24

  Tebrik ederim ve aramıza hoşgeldiniz.

 14. Mustafa Şengül
  27/02/2013 at 15:56

  Gökrem Hocam Merhaba,
  Geçtiğimiz Perşembe günü girdiğim sıvavı geçerek ben de PMP oldum. Maddi ve Manevi her türlü yardımlarınız için çok teşekkür ederim. PMP olmak isteyenlere kesinlikle İstanbul Kurumsal Gelişim’i tavsiye ediyorum. Özellikle sadece soru çözme üzerine yaptığınız eğitim çok verimli idi. Sınava girmeden önce mutlaka alınması faydalı olacağını paylaşmak isterim.

  Size ve İstanbul Kurumsal Gelişim ailsine buradan sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

  Başarılarınızın devamını dilerim. İyi ki varsınız…

 15. Erhan
  24/04/2013 at 15:39

  Merhaba Gökrem Hocam,

  2011 yılında Türk Telekom’da eğitiminize katılmıştım. Haziran sonu sınava gieceğim kısmetse. 14, 15, 16, 17. test cevaplarını nerden temin edeceğim hususunda yardımcı olabilirmisiniz acaba? Teşekkürler.

 16. 06/05/2013 at 05:24

  Erhan Bey,
  2011’de hangi ay eğitime katıldığınızı hatırlıyor musunuz?

 17. Emel Maden
  25/10/2017 at 08:51

  Merhaba Gökrem Hocam,

  PMP sınavını başarıyla geçtim. Yaklaşık 4 yıl önce sizin PMP eğitimlerinize katılmıştım. PMBOK değişeceği için, bu yıl içinde sınava girmeye karar verdim. Rita’dan çalıştım ve PMBOK’tan da konuları takip ettim. Desteğiniz için tekrar çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere…

 18. 26/10/2017 at 07:13

  Tebrik ediyorum Emel Hanım. Aramıza hoşgeldiniz.

 19. Sait Varan
  20/03/2018 at 19:12

  Gökrem Hocam’dan 2016 yılı Haziran civarında PMP eğitimini almıştım. Ders sırasında ve sonrasında sağladığı kesintisiz destek için teşekkür ederim. Bugün girdiğim sınavda da sertifikayı almaya hak kazandım şükür. Harcanan tüm emekler kıymetlidir, tekrardan teşekkür ederim.

 20. 20/03/2018 at 19:14

  Tebrikler Sait Bey, aranıza hoşgeldiniz.

 21. Cengiz
  25/09/2018 at 12:41

  11 adet Türkçe PMP® Hazırlık Eğitimi nin, ingilizcesinde (Project Management Professional (PMP)® – 35 Contact Hours) olduğu gibi tek ders halinde olanı varmıdır ?

  Sanırım Türkçesi 15 saatlik, bu sınava giriş şartı için yeterlimidir?

  Bitirme sertifikasında e-learning oluğu yazıyormu?

  Teşekkürler

 22. 25/09/2018 at 16:47

  Merhaba Cengiz Bey,

  Dersleri modüler hale getirdik. Tek set olarak bulamazsınız.

  Sınıf eğitimleri aslında 45 dakikadır. Yani burada gördüğünüz 15 saat aslında 22 saate karşılık gelir. Eğitim içinde 140 adet soru seti vardır (3 saat çalışma gerektirir) ve ayrıca bütün setleri aldığınızda 600 soru hediyemiz vardır ki bu da 12 saatlik soru çözme çalışması eder ve 35 saat gereksinimini rahatlıkla karşılar.

 23. Cengiz
  27/09/2018 at 13:11

  Merhaba Gökrem Bey, cevabınız için teşekkürler.

  Bu eğitimi alırken Pmbok 6.ver Türkçe nin yanında hangi kitabı almalıyım. Head First PMP Türkçe öneriliyor, ancak satışı yok. Rita öneriliyor, ancak bu da versiyon 6 ya uygunmudur veya başka önerebileceğiniz kaynak/lar vardmıdır?

 24. 28/09/2018 at 22:15

  Merhaba Cengiz Bey,

  Evet henüz sadece Rita’nın 9.versiyonu PMBOK 6 ile uyumludur. O da İngilizce’dir.

  Bunların haricinde bizim sınıf eğitimlerimizi tavsiye edebilirim. 0216-456 6050

 25. Ali Yeşiloğlu
  22/11/2019 at 10:25

  Hocam selamlar,

  600 soruluk Türkçe Sete erişim yok. Kontrol edebilir misiniz

 26. 22/11/2019 at 10:27

  bu linki deneyin lütfen.

 1. No trackbacks yet.

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.