Archive

Archive for Aralık, 2011

MS Project’teki Trafik Lambaları

Bugün MS Project’te çok az bilinen bir özellikten bahsetmek istiyorum.

MS Project ile kolonlara formüller girmek ve çıkan sonuçları belirli kriterlere göre trafik lambaları yakmak mümkün. İşte bugün bu konudan bahsedeceğim.

Varsayalım ki aşağıdaki gibi bir projeniz var.

1- İçinde bulunduğum gün aktivitelerin başlangıç tarihine yaklaştıkça MS Project bize uyarıda bulunsun istiyorum. Öncelikle, bulmam gereken; Aktivitelerin başlangıç tarihleri ile içinde bulunduğum gün arasındaki farktır. Bunun için MS Project’e yeni bir kolon ekleyelim.  Aşağıdaki gibi Start kolonunun üzerindeyken mouse sağ tuş yap “Insert Coloumn” işaretleyin.

 

 2- Number 1 kolonunu ekleyin.

3- Number1 kolonunu tekrar işaretleyin ve mouse’un tekrar sağ tuşuna basın.

 Açılan menüde Custom Fields ı işaretleyin

 

 Bu işlemden sonra aşağıdaki pencere ile karşılaşacaksınız.

 

4- Yukarıdaki pencerede belirtildiği gibi Formula butonuna tıklmaanız gerekir ve aşağıdaki gibi bir pencere karşınıza çıkacaktır. Bu pencereye şu formülü yazın:

Abs( [Start] – [Current Date] )

5- OK’I seçip de tabloya baktığınızda değerlerin hesaplandığını göreceksiniz.

6-  Şimdi Custom Fields’ı tekrar açın ve Grapical Indicator kolonuna tıklayın.

7- Yeni açılacak pencereyi aşağıdaki gibi yapılandırın.

 8 – OK’lere basarak Gantt diyagramına dönün.

9 – 2012 yılında bütün projelerinizin zamanında, bütçesinde ve kapsamında bitmesini dilerim.

Aralık 2011 Bulmaca – Kapsam Yönetimi (PMBOK TR)

PMP’liğe hazırlananlar için çok zevkli bir yılbaşı gecesi eğlencesi hazırladım. 🙂

Kapsam Yönetimi bulmacasının sorularını ve cevaplarını aşağıda bulabilirsiniz.

 Herkesin yeni yılı kutlu olsun. Nice mutlu yıllara.

Kapsam Yönetimi

Kapsam Yönetimi – Cevaplar

Categories: Bulmaca

Proje Yöneticisi – PMBOK

Proje yöneticileri, projeyi yürüten organizasyonun, proje hedeflerine ulaşma görevini verdikleri kişilerdir. Bu, önemli sorumluluklar ve değişen öncelikler içeren, oldukça güç ve önemli bir roldür. Esneklik, muhakeme yeteneği, güçlü liderlik ve proje yönetimi uygulamalarını çok iyi bilmeyi gerektirir. Bir proje yöneticisi, projenin ayrıntılarını anlayabilmeli, ama projeyi geniş bir bakış açısıyla yönetmelidir. Proje yöneticisi, projenin başarısından sorumlu kişi olarak, projenin tüm yönlerinden sorumludur. Bunlardan bazıları şunlardır:

  • Proje yönetimi planını ve tüm bağlantılı bileşen planlarını geliştirmek,
  • Projeninzamançizelgesivebütçesınırlarıiçerisindeilerlemesinisağlamak,
  • Riskleri saptamak, izlemek ve gerekenleri yapmak,
  • Proje ölçütlerinin tam ve zamanında bildirilmesini sağlamak.

Proje yöneticisi, tüm paydaşlarla, özellikle de proje sponsoruyla, proje ekibiyle ve diğer ana paydaşlarla iletişimden sorumlu olan başlıca kişidir. Proje yöneticisi, paydaşlar ile projenin kendisi arasındaki etkileşimlerin merkezinde yer alır.

Proje İçinde Projeler

Proje adını yanlış koymak, proje yöneticisini içinden çıkılmaz sıkıntılara sokabilir. Örneğin:

– Müşteri memnuniyerini artırma PROJESİ

– Satışları %x artırma PROJESİ

– Stok devir hızını %x artırma PROJESİ

– Çalışan memnuniyetini artırma PROJESİ

– Ürün satışını %x artırma PROJESİ

– Şirket içi verimliliği artıma PROJESİ

İfadelere dikkat! Yukarıdaki beklentiler bir şirkette sürekli vardır; Önemli olan bu beklentilere ulaşmanın detaylı yollarını çıkarıp, bu yollara proje isimleri atamak gerekir.

Bu ve benzeri isimlerle başlatılan projelerde Proje Yöneticisi, genellikle nereden başlayacağını bilemez ve bu tarzda isimlendirilen projeler genellike sürüncemede kalır. Ne doğru düzgün planı çıkar, ne de proje süreci takip edilir.

Categories: Proje Yönetimi

Kalite Güvencesinin Sağlanması

Kalite Güvencesinin Sağlanması, uygun kalite standartlarının ve operasyon tanımlarının kullanılmasını sağlamak amacıyla kalite gereksinimlerinin ve kalite kontrol ölçümlerinin sonuçlarının kontrolü sürecidir.

Kalite Güvencesinin Sağlanması, tüm süreçlerin kalitesini iyileştirmenin tekrarlamalı bir yöntemi olan sürekli süreç iyileştirmeleri için de bir genel çerçeve işlevi görür. Sürekli süreç iyileştirmeleri firenin azaltılmasını ve değer katmayan aktivitelerin projeden çıkarılmasını sağlar. Bu da süreçlerin daha yüksek verimlilik ve etkinlik düzeylerinde gerçekleştirilmesini mümkün kılar.

Neye İhtiyacımız var? (Girdiler)

Proje Yönetim Planı içindeki Kalite Yönetim Planı ve Süreç İyileştirme planları

Kalite Ölçütlerine

Çalışma Performansı Bilgilerine

Kalite Kontrol Ölçümlerine

Nasıl Yapılır? (Araç ve Teknikler)

Kalite Denetimleri: Proje aktivitelerinin şirket politikalarına, süreçlerine ve prosedürlerine uyup, uymadığının belirlenmesine yönelik yapılandırılmış, bağımsız bir gözden geçirmedir.

Kalite denetimleri programlı ya da rastlantısal olabilir ve dahili ya da harici denetçiler tarafından yürütülebilir.

Kalite denetimleriyle, düzeltici eylemler, kusurların giderilmesi ve önleyici eylemler de dahil olmak üzere onaylanmış değişiklik taleplerinin uygulandığı doğrulanır.

Ortaya Ne Çıkar? (Çıktılar)

Kurumun süreçlerinin güncellenmesi

(Varsa) Değişiklik talepleri

(Gerekliyse) Proje Yönetim Planının Güncellenmesi

Üst Yönetimle Toplantı için Kontrol Listesi

Proje yöneticisi olarak üst yönetimle bir toplantıya gireceksiniz. Hangi konularda hazırlıklı olmak gerekir?

* Toplantının amacı nedir?
* Toplantının çıktısı ne olacaktır? Anlaşma, orta yolu bulma, bilgilendirme
* O gün itibariyle planlanana karşı gerçekleşenler? Detay bilgiler hazır tutulmalı fakat gerektiği taktirde sunulmalı.
* Proje ekibinin gösterdiği gayretin sunumu: Ekibin gayretlerinin üst yönetim tarafından açıkça görülmesini sağlayın ki ekip içindeki motivasyon düşmesin.
* Mevcut durumda yaşanan problemler: teknik, parasal, tedarikçi, politik vb.
* Üst yönetimden bundan sonraki süreçte istenen desteğin açık ve net tanımı
* Karşılaşılma ihtimali olan risklerin tanımı, önleme ve düzeltme önerileriniz.
* Proje takım üyelerinin durumu. Değiştirilmesini istediğiniz takım üyesi var mı?
* Sponsorun beklentilerinin sorgulanması
* Müşteri beklentilerinde bir deşiklik oluşmuş ise sponsor ile paylaşılması ve proje yöneticisi olarak önerileriniz.

Yapılacaklar

* Toplantıya girmeden önce zaman, bütçe ve efor ilerlemeleri hakkında detaylı raporları mutlaka çıkarmış olun.
* Yapacağınız toplantı öncesinde ekip üyelerinin üst yönetimden aktarmak istedikleri konular hakkında bilgi almış olun.
* Yakın zamanda yapılmış ve yapılacak işler hakkında detaylı bilgiyi almış olun ki toplantı esnasında gündeme geldiğinde en doğru cevabı verebilin.