Home > Proje Yönetimi > İletişim

İletişim

Bir projenin başarısızlığının arkasında %60-%70 iletişim hataları yatmaktadır. Bu yüzden PMBOK’ta iletişim konu başlığına ayrı bir önem verilir. Fakat özetle PMBOK5, sayfa 515’te, İletişim için aşağıdaki ifadeleri görebilirsiniz.

İletişim projenin başarısı ya da başarısıziiğı için en önemli nedenlerden biri olarak gösterilir. Proje ekibi içerisinde ve proje yöneticisi, ekip üyeleri ve ekip dışındaki tüm paydaşlar arasında etkili iletişim çok önemlidir. iletişimde açıklık ilkesi ekip çalışması ve yüksek performansın yolunu açar. Proje ekibi üyeleri arasındaki ilişkileri iyileştirirve karşılıklı güven duygusu oluşturur.

Etkili bir biçimde iletişim kurmak için proje yöneticisi diğer tarafların iletişim tarzları, kültürel nüanslari normlar, ilişkiler, kişilikler ve durumun genel kapsamı hakkında bilgi sahibi olmalıdır. Bu faktörlerin farkında olmak karşılıklı anlayışı beraberinde getirir ve böylece etkili bir iletişim sağlar. Proje yöneticileri farklı iletişim kanallarını ayırt edebilmeli, hangi bilgileri vermeleri gerektiğini, hangi bilgileri almaları gerektiğini ve farklı proje paydaşlarıyla hangi kişilerarası iletişim becerilerinin onlara etkili iletişimde yardımcı olacağını idrak etmelidir (belirlemelidir). Ekip üyelerinin iletişim tarzlarını (örneğin emir verici, işbirliğine açık, mantığa dayalı, keşfe dayalı, vs.) belirlemek için ekip kurma aktivitelerinin yürütülmesi, yöneticilerin ilişkiler ve kültürel farklılıklara uygun iletişim tarzı geliştirmelerini sağlar.

Dinleme, iletişimin önemli bir parçasıdır. Hem aktif hem de pasif dinleme teknikleri; bu teknikleri kullananlara, sorunlu alanları anlama, uzlaşma ve çatışma yönetimi stratejileri oluşturma, karar alma ve sorun çözümünde yardımcı olur. “

Categories: Proje Yönetimi
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: