Home > Proje Yönetimi > Ekip Kurma

Ekip Kurma

Ekip Kurma, bir proje yöneticisinin dikkat etmesi gereken önemli bir konu başlığıdır. Herhangi bir yorum yapmadan PMBOK5, 514. sayfada yazanlara bakalım.

Ekip kurma ortak bir amacı paylaşan bir grup bireye, birbirleriyle, liderle, ekip dışı paydaşlarla ve organizasyonla çalışmasında yardımcı olmaktır. Etkili liderlik ve ekip kurma sonucunda ise başarılı ekip çalışması ortaya çıkar.

Ekip kurma aktiviteleri görev (amaçların belirlenmesi, roller, sorumluluklar ve prosedürlerintanımlanması ve müzakere edilmesi ) ve süreçlerden ( kişilerarası davranış ve özellikle iletişim, çatışma yönetimi , motivasyon ve liderlik) meydana gelir. Ekip ortamını geliştirmek ise proje ekibinin sorunlarını çözüme ulaştırmak ve bu konuların suçu bireylere yüklemeden tartışılmasını sağlamaktır. Ekip kurma; üst yönetimin desteğinin alınması, ekip üyelerinin eki be bağlılığının teşvik edilmesi, uygun ödül, takdir ve etik kurallarının sunulması, ekip kimliğinin oluşturulması, çatışmaların etkili bir biçimde çözülmesi, güven duygusunun artırılması, ekip üyeleri arasında açık bir iletişim kurulması ve liderlik yapılmasını içerir.

Ekip kurma, esasen projenin başlangıç aşamasında gerekli olsa da, devam eden bir süreçtir. Proje ortamında değişiklikler kaçınılmazdır. Bu değişiklikleri etkili bir biçimde yönetebilmek için, ekip kurma çalışması, devam eden ve sürekli yenilenen bir çalışma olmalıdır . Ekip kurma çalışmalarının sonucunda karşılıklı güven duygusu, yüksek kalitede bilgi alışverişi, daha başarılı bir karar alma mekanizması ve etkili proje yönetimi elde edilir.”

Categories: Proje Yönetimi
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: