Archive

Posts Tagged ‘yetişkin’

Andragoji

Yetişkinlerin öğrenmesiyle ilgili bilim konusunun adıdır; Andagoji

Malcolm Knowles, tarafından pedagoji (çocuk öğrenimi) referans alınarak hazırlanmıştır. Knowles Teorisi “yetişkinlerin öğrenmesi için aşağıdaki başlıklara dikkat edilmelidir” der.

  1. Yetişkinler bir şey öğrenmek için önce bunun sebebini bilmek isterler.
  2. Öğrenmemnin temelinde hata yapmak vardır.
  3. Eğitim esnasında yetişkinler kendi kararlarını vermek isteyecektir. Bu çerçevede planlamada, uygulamada ve ortaya çıkan sonucun değerlendirilmesinde bilfiil görev almak ister.
  4. Yetişkinler, iş veya özel hayatlarında hızlı değişim yapacağına inandıkları şeyleri öğrenmeye açıktır.
  5. Yetişkinler problem merkezli öğrenmeye açıktır. İçerik, kapsam arka plandadır.
  6. Yetişkinler dışarıdan gelen öğretim araçlarına genellikle kapalıdır. Kendi kendilerine daha iyi öğreneceklerini düşünürler.
  7. Yetişkinler çoğu zaman bilmediklerini kabullenmezler veya öğretilenlerin zaten bildikleri şeyler olduğunu savunurlar.
  8. Teorik hayatla, pratik hayatın eşleşemeyeceğini savunarak, öğrenmeye direnç gösterirler.
  9. Yetişkinler öğrenmek için bütün duyu organlarını etkin olarak kullanmaları gerekmektedir. Sadece duydukları veya sadece gördükleri şeyler akıllarında kalmayacaktır. Tartışmaları, not tutmaları da gerekmektedir.
  10. Yetişkinler öğrendiklerini kısa bir süre içinde unutrular. Bu yüzden öğrenimin kalıcı olması için tekrar etmeleri gerekmektedir.