Archive

Posts Tagged ‘risk yönetimi’

Sürekli Risk Yönetimi

Risk yönetimi projenin başından sonuna kadar rutin aralıklarla yapılması gereken bir süreçler içerir.

Risk yönetimi, risk tanımlama, nitel ve nicel risk analizi, risklere yanıt planı oluşturmak, planları hayata geçirmek ve izlemek gibi süreçleri içerir.

  1. Başlangıçta proje takımı, potansiyel risk başlıklarını belirler.
  2. Kabaca her belirlelenen risk için önleme faaliyetleri ve düzeltme faaliyetleri belirlenir.
  3. Risklerin tehdit katsayısı sayısal olarak ortaya konur; bunun yanısıra riskin aciliyeti, sorumlusu, tetikleyicileri gibi konular da ele alınır.
  4. Risklerin proje süresini ve bütçesini ne kadar etkileyeceği belirlenir.
  5. Risk Yanıtlama Planı içindeki önleme faaliyetleri, aktivite listelerinin arasına eklenir. Proje kapsamı, zaman çizelgesi ve bütçesi tekrar revize edilir.
  6. Kapatılan riskler gelecekte öğrenilen derslerin içine girmek üzere arşivlenir.
  7. Proje takımı iki haftada bir risklerin durumunu değerlendirmek ve yeni risklerin varlığını sorgulamak için bir araya gelir.