Archive

Posts Tagged ‘program yönetimi’

Proje Yönetimi için Pratik Bilgiler – 6

    • Birden fazla projenin bir arada yönetilmesi için “Program Yönetimi”’ne ihtiyaç vardır.
    • Projeler arasında ilişkilerin kurulması gerekir.
    • Bu ilişkiler kaynak kısıtından veya işlerin sıralanması açısından zorunlu olabilir.
  • Stratejilerin programlara dönüştürülmesi için üst yönetimin farkındalık düzeyi yüksek olmalıdır.

1.3.4.1.4. Proje Ofisi Kurmak Yetmez

1.3.1. Program Yönetimi