Archive

Posts Tagged ‘iş paketi’

Proje Yönetimi için Pratik Bilgiler – 5

    • Projeler, yönetimi kolaylaştırmak için fazlara ayrılır.
    • Fazların sonunda ortaya çıkan teslimatlar elle tutulur, gözle görülür içeriğe sahip olmalıdır.
    • Fazların isimleri içinde bulunulan sektöre, şirketin işleri bölümlendirme kültürüne, o fazı üstlenecek departmanın adına göre değişebilir.
  • Fazlar bir araya geldiğinde yazılı yaşam döngüsü ortaya çıkar.