Home > Proje Yönetimi > Siyasi ve Kültürel Farkındalık

Siyasi ve Kültürel Farkındalık

Yine PMBOK’ta geçen ve özellikle çok uluslu projelerin yönetiminde dikkate alınması gereken bir konu başlığıdır.
“Organizasyonel siyaset, normların çeşitliliği ve projeye dahil olan kişilerin geçmişleri ve beklentilerindeki farklılıklar nedeniyle proje ortamlarının kaçınılmaz unsurlarındandır. Siyasetin ve gücün ustaca bir biçimde kullanılması proje yöneticisinin başanya ulaşmasına yardımcı olur. Bunun aksineproje siyasetinin görmezden gelinmesi ya da ihmal edilmesi ve gücün uygunsuz kullanılması projelerin yönetimini zorlaştırabilir.
Günümüzde proje yöneticileri, küresel bir ortamda çalışırlar ve bir çok proje kültürel çeşitliliğin bulunduğu biortamda varlık gösterir. Proje yönetim ekibikültürel farkların anlaşılmas ıv ebunlardan yarar sağlanması yoluyla karşılıklı güvene dayalı, iki tarafın da kazançlı çıktığı bir ortam yaratabilir. Kültürel farklılıklar, doğası gereği, hem bireysel hem de kurumsal nitelikte olabilir, hem dahili hem de harici paydaşlararasında görülebilir. Bu kültürel çeşitliliği etkili bir biçimde yönetmenin yöntemi , farklı ekip üyelerinin yakından tanınması ve genel proje planının bir parçası olarak iletişimin iyi bir biçimde planlanmasıdır

Davranışsal açıdan kültür; coğrafya, etnik miras ya da ortak ve farklı dillerden bağımsız olarak meydana gelen davranış ve beklentileri içerir. Kültür; çalışma hızını, karar alma sürecini ve uygun bir plan olmaksızın harekete geçme refleksini etkileyebilir. Bu da bazı organizasyonlarda çatışma ve strese neden olarak proje yöneticileri ve proje ekiplerinin performanslarını etkileyebilir. “

Categories: Proje Yönetimi
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: