Archive

Posts Tagged ‘uyarlanabilir’

Proje Yönetimi için Pratik Bilgiler – 4

    • Ürün geliştirme yaşam döngüleri projelerin büyüklüğüne ve ortamın içerdiği belirsizliklere göre seçilmelidir.
    • Öngörücü, Tekrarlanan, Kademeli Artan ve Uyarlanabilen Yaşam Döngülerinin özellikleri bilinmeli ve projelerin özelliğine göre hayata geçirilmelidir.
    • Proje ekibinin uygulanacak yaşam döngüsü hakkında proje başında bilgi sahibi olması gerekir.
  • En iyi veya en kötü yaşam döngüsü (metot) yoktur; En uygun yaşam döngüsü (metot) vardır.
  • PMI Metodu, Çevik Metoda alternatif değildir. Benzer şekilde, Çevik Metod da PMI Metoduna alternatif değildir. Önemli olan doğru proje için doğru metodu uygulamaktır veya hibrit yöntem kullanılmalıdır.

21 – Proje Yaşam Döngüleri

Öngörücü Yaşam Döngüleri

Tekrarlanan ve Artan Yaşam Döngüleri

Uyarlanabilir Yaşam Döngüleri