Archive

Posts Tagged ‘paydaşlar’

Proje Yönetimi için Pratik Bilgiler – 11

  • Proje paydaşları, projeden olumlu veya olumsuz etkilenen kişi veya kurumlardır.
  • Paydaşlar, projenin en başında belirlenmelidir.
  • Paydaşlar belirlendikten sonra ilgilerine, güçlerine göre analiz edilmelidir.
  • Paydaşlar özelliklerine göre gruplandırılmalıdır.
  • Her bir paydaş ile kurulacak iletişim metodu belirlenmelidir.

2.4.3. Paydaşlar – Müşteri – Fonksiyon Yöneticileri