Archive

Posts Tagged ‘kurs’

7- Udemy Üzerinde Eğitim Oluşturma

2 – Online Eğitim Araçlarının Eğitmenlere Faydaları

1- Online Eğitimin Öğrencilere Faydaları

Yeni bir video serisine başlıyorum: Online Eğitim Geliştirme Araç ve Teknikleri