Archive

Posts Tagged ‘karmaşıklık düzeyi’

104 – Karmaşık ve Büyük Projeleri Yönetmek

80 – Projenin Karmaşıklık Düzeyi Nasıl Belirlenir?