Archive

Posts Tagged ‘it projeleri’

60 – Proje Yöneticisinde Aranan Özellikler

58 – Proje Yöneticisi Olmak

56. Proje Yönetim Ekibi

55. Proje Koordinatörü Kimdir?

54. Proje Yöneticisi, Sponsoru nasıl projeye dahil etmelidir?

53 – Proje Sponsorunun Kontrol Listesi