Archive

Posts Tagged ‘gereksinimlerin toplanması’

ONLINE EĞİTİMDE BEYİN FIRTINASI VE ZİHİN HARİTASI ARACI

Proje Kapsam Yönetimi Süreçleri

Beyin Fırtınası Tekniği

Beyin fırtınasını ilk defa uygulamaya koyan ve kullanımı için gerekli koşulları belirleyen Alex Osborn’dur. Beyin fırtınası hiçbir tür yargılamanın olmadığı ortamlarda gerçekleştirilir; yaratıcı ve orijinal fikirlerin doğmasına yardımcı olur.

Beyin fırtınası, bir grup insana, açık fikirli olarak, bir konunun veya problemin durumu hakkında düşünmelerini ve mantıklı olup olmadığı endişesine kapılmadan olabildiğince çok sayıda fikir üretmelerini istemek olarak tanımlanabilir.

Katılımcıların hayal güçlerini kullanmalarını sağlayan ve yaratıcılıklarını yüreklendirici bir sorun çözme yöntemidir. Beyin fırtınası esnasında

  • katılımcıların ileri sürdükleri fikirler asla eleştirilmemelidir.
  • katılımcılarda sınırsız düşünme özendirilmelidir.
  • katılımcıların fikirlerinde nitelik yerine nicelik aranmalıdır.
  • amaç gelişme ve geliştirme olmalıdır.