Archive

Posts Tagged ‘elearning’

4 – Online Eğitim Hazırlama Yöntem ve Araçları

2 – Online Eğitim Araçlarının Eğitmenlere Faydaları

1- Online Eğitimin Öğrencilere Faydaları

Yeni bir video serisine başlıyorum: Online Eğitim Geliştirme Araç ve Teknikleri