Archive

Posts Tagged ‘düzeltme’

Risk Listeleri ve Risk Raporları – Risklerinizi Belgeleyin

Proje Yönetimi – MS Project – Çevik Proje Yönetimi – PMP Hazırlık – Proje Risk Yönetimi eğitimlerimiz için info@projeyonetimi.com ile irtibata geçebilirsiniz.

Türkçe PMBOK’ta Düzeltilmesi Gereken Yerler

Sayfa 19 – Aşağıdaki Süreç isimleri değişmeli; Doğrusu Sayfa 39’da mevcuttur.

Initiating – Süreçlere Başlama
Planning – Süreçleri Planlama
Executing – Süreçleri Uygylama
Monitor and Control – İzleme ve Kontrol Süreçleri
Closing- Süreçleri Kapama

Sayfa 25 –  “Program Yöneticileri/Program değerlendirme kurulu” – “Portföy Yöneticileri/Portföy değerlendirme kurulu” olarak değişmelidir.

Sayfa 38 –  2. ve 3. paragrafların kalın (Bold) olması gerekmektedir.

Sayfa 43 – Sayfa 274 – Sayfa 277 – 11.5 – “Riske yanıtlarının planlanması” ifadesi “Risk yanıtlarının planlanması” şeklinde değişmelidir.
Sayfa 75 – 4.1.1.1 – Stratejik plan tanımı şu şekilde değişmiştir: “Stratejik plan bir organizasyonun stratejik hedeflerini belgeler. Bu yüzden, bütün projeler, stratejik plana göre şekillenmelidir.”
Sayfa 139 –  Şekil 6.7’deki FS, SS, FF ifadeleri Türkçe’deki biçime dönmelidir.

Sayfa 158 –  Şekil 6.14’deki SS, FF ifadeleri Türkçe’deki biçime dönmelidir.

Sayfa 162– 6.6.2.1 – 2.paragraf, 2satırdaki “verilerini” kelimesi “tarihini” olarak düzeltilmelidir.

Sayfa 190 – İlk paragraf 3.kelime “Sınıf”. İngilizcede “Grade” olan bu ifade PMBOK TR’nin Birleşik Standartlar Sözlüğünde “Derece” olarak kullanılmıştır. Sanırım bu durumda sınavda hem “Derece” hem de “Sınıf” kelimesi adayların karşısına çıkabilir.

Sayfa 191 – Kalite Güvencesinin Sağlanması bölümünde tekniklerinde 4 adet numara gözüküyor, yanlış basım var. “2” rakamı yanlış yere yazılmıştır.

Sayfa 224’deki “Kaynak Takvimleri” aslında “Personel Yönetim Planı”’nın bir alt başlığıdır. Bu yüzden kalınlık ve noktalama düzeltilmelidir.

Sayfa 240 – Sondan 3. paragrafta “Ek – F” ifadesi “Ek – G” olarak değiştirilmelidir.

Sayfa 297 – Olasılık Dağılımları’nın anlatıldığı paragrafta “münferit dağılımlar” kelimesi kullanılmıştır. “Münferit”, İngilizce’deki Discrete kelimesi yerine kullanılmıştır. Bu ifadenin Türkçe İstatistik terminolojisinde “Kesikli Dağılım” olarak geçmektedir.

Sayfa 298 – Duayrlılık Analzi paragrafı içinde 4. satırda iki adet (, – virgül) basılmıştır.

Sayfa 342 – 1. paragraf – 6. satırdaki “projenin” kelimesinin yerine “sözleşmenin” olması gerekmektedir.

Categories: PMBOK Tags: , , ,

Risk Yönetiminin Planlanması – PMBOK

PMBOK’ın içinde Risk Yönetimi bölümünün içinde 6 adet alt süreç bulunur. Bunlar sırasıyla;

11.1. Risk Yönetiminin Planlanması

11.2. Risklerin Tanımlanması

11.3. Niteliksel Risk Analizinin Yapılması

11.4. Niceliksel Risk Analizinin Yapılması

11.5. Risk Yanıtlarının Planlanması

11.6 Risklerin İzlenmesi ve Kontrolü

Bu yazımda birinci alt süreci açıklamak istiyorum;

Risk yönetiminin planlanması aslında özetle “bir risk yönetme metoduna karar vermektir” diyebiliriz.

Daha açıkça ifade etmek gerekirse, proje yönetim takımı, proje özelinde riskleri yönetmek için hangi adımlardan geçeceklerini bu süreç içinde karara bağlarlar.

  • Riskleri belirlemek için düzenli toplantı mı yapılacak?
  • Bu toplantılara kimler katılmalı?
  • Risklerin tehdit etme şiddetleri nasıl belirlenecek?
  • Riskler on üzerinden mi puanlanacak yoksa, düşük, orta, yüksek diye mi tanımlanacak? Bu kavramlardan ne anlmak gerekir?
  • Risklerin durumunu kim takip edecek? Gelişmeler, kime nasıl haber verilecek?
  • Risk yönetimi için istatistiki bilgi kullanılacak mı?

Yukarıda da ifade ettiğim gib; Proje özelinde Riskleri Yönetmek istiyoruz fakat nasıl yöneteceğimizin ekiple kararını verme süreci içindeyiz; işte bu işleme “Risk Yönetiminin Planlanması” adı verilir.

Risk Yönetimini ne kadar detaylı yapacağınız, projedeki risklerin şiddetleri ve olasılıklarıyla alakalıdır. Eğer tehdit edici faktörler yüksekse ve bu faktörlerin oluşması halinde büyük kayıplar olacaksa bu durumda Risk Yönetimi için hatırı sayılır zaman ve efor ayırmanız gerekir.