Archive

Posts Tagged ‘çalışma performans’

PMBOK 5’deki Değişiklikler

Bu yazımda PMBOK 5’de değişen ifadeleri ve süreçleri kabaca tanıtacağım. Daha sonraki yazılarımda ttüm süreçleri daha detaylı anlatmaya başlayacağım.

Önce  çıkan süreç var mı?

  •  İletişim Yönetimi bilgi alanındaki “Performansın Raporlanması” süreci artık tamamen çıkarıldı.

Yeni Eklenen Süreçler Nelerdir?

  • Kapsam Yönetiminin Planlanması
  • Zaman Çizelgesi Yönetiminin Planlanması
  • Maliyet Yönetiminin Planlanması
  • İletişimin Kontrolü
  • Paydaş Yönetiminin Planlanması
  • Paydaş Katılımının Kontrolü

İçeriği aynı ama Adı Değişenler

  • Kapsam Doğrulama –>Kapsam Onaylama
  • Bilgilerin Dağıtılması –> İletşimin Yönetimi
  • Paydaş Beklentilerinin Yönetilmesi –> Paydaş Katılımının Yönetilmesi

Süreç isimlerinin haricinde önemli bir değişiklik de Çalışma Performans Verileri, Çalışma Performans Bilgileri ve Çalışma Performans Raporları olarak üç ayrı tanımın ortaya çıkması… Eski PMBOK’ta Yürütme sürecinden “Çalışma Performans Bilgileri” ortaya çıkardı… İşte bu kavram yeni PMBOK’ta üçe bölündü.

Bu kavramların ne anlama geldiğini bir başka yazımda ele almayı düşünüyorum. Daha net fikir verebilmem için tamamen bunlara odaklanmış bir yazı yazmam gerekecektir.