Archive

Posts Tagged ‘aşamalı olgunlaşma’

99 – Projeler Aşamalı Olgunlaşır

Proje Yönetimi için Pratik Bilgiler – 3

    • Proje planlama tekrar eden bir süreçtir.
    • Planlama sadece bir kez yapılıp, bırakılmaz. Gelişmelere göre plan tekrar tekrar revize edilir.
  • Aşamalı Olgunlaşma, Yaklaşan Dalga Planlama gibi tekniklerle zaman içinde belirsizlikler azaltılırken, plan detaylandırılır.